AKANYILDIZ (TDK)

Güneş dizgesine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu nedenle havayuvarının üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gökcismi, ağan, ağma, kayanyıldız, °şahap, °meteor.

Akanyıldız kelimesi baş harfi A son harfi Z olan bir kelime. Başında A sonunda Z olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi Y , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi Z . Başı A sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞAN Nedir?

Akanyıldız, ağma.

AĞMA Nedir?


1 . Ağmak işi.
2 . gök bilimi Akan yıldız.

ATEŞ Nedir?


1 . Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr: "Uygarlık ateşten doğmuştur."- .
2 . Tutuşmuş olan cisim.
3 . Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç: "Yemeği ateşten indirdim."- .
4 . Patlayıcı silahların atılması: "Top ateşi geceye kadar sürdü."- .
5 . Vücut ısısı: "Ateşi kırktan aşağıya düşmezdi."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Öfke, hırs, hınç: "Fırlayıp ayağa kalkmış, bir duvara yaslanarak ateş fışkıran gözlerle onu seyre başlamıştı."- T. Buğra.
7 . mecaz Coşkunluk: "Nejat Efendi'nin çalışında Peregrini'nin ihtirası, ateşi yoktu."- H. E. Adıvar.
8 . mecaz Tehlike, felaket: "Kendinizi ateşe atıyorsunuz."- .
9 . mecaz Büyük üzüntü, acı: "İçimin ateşi hiç küllenmedi. Seneler geçtikçe daha alevleniyor. Evlat acısı bu ..."- H. R. Gürpınar.

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

DİZGE Nedir?


1 . Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
2 . felsefe Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem: "O dizgenin içinde, geleceği insanın umutlu olmasına bağlı tutan bir kayıt yoktur."- M. C. Anday.

DÖNÜ Nedir?

Dönme, dönüş, °devir.

DÖNÜŞ Nedir?


1 . Dönme işi: "Artık serbestim, koynumda terhis kâğıdımla dönüş yolundayım."- R. N. Güntekin.
2 . spor Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖKCİSMİ Nedir?

Gökyüzünde bulunan Güneş, Ay, gezegenler, kuyrukluyıldızlar, nebülözler gibi bütün cisimlere verilen ortak ad.

GÜNEŞ Nedir?


1 . Işık ve ısı veren büyük gök cismi.
2 . Bu gök cisminin yaydığı ışık ve ısı: "Güneş girmeyen eve doktor girer."- .

HAVA Nedir?


1 . Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı.
2 . Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
3 . Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu: "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin.
4 . Gökyüzü: "Havada bir tek bulut yok."- .
5 . Çevreyi kuşatan boşluk: "Tozlar havada uçuşuyordu."- .
6 . Esinti: "Bugün hava olursa yelkenli kalkacak."- .
7 . Müzik parçalarında tür: "Kâğıthane havası tutturur, bahriye çiftetellisi çalardık."- S. F. Abasıyanık.
8 . Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi.
9 . sıfat, mecaz Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz): "Bu sözlerin sonu hava."- .
10 . mecaz Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik: "Buna rağmen öyle kibar ve asil havası vardır ki bu damga bile onu çirkinleştiremez, inadına daha bir uçarı, daha bir sevimli yapar."- H. Taner. 1
1 . mecaz Tarz, üslup: "Namık Kemal'e, Tevfik Fikret'e başarılı nazireler yazmıştır. Onların diliyle, onların sesiyle, onların havasıyla..."- Y. Z. Ortaç. 1
2 . mecaz Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans: "Bugünlük, bu masal havası içinde onunla beraber yaşamalıyız."- S. F. Abasıyanık. 1
3 . mecaz Çekicilik, albeni, alım, cazibe: "Kadın güzel değil ama havası var."- . 1
4 . mecaz Keyif, âlem: "Onu kendi havasına bıraksak çalışmaz."- .

HAVAYUVARI Nedir?

Yeryuvarını kuşatan çeşitli gaz katmanlarından oluşan örtü, °atmosfer.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

KAYA Nedir?


1 . Büyük ve sert taş kütlesi: "Dört tarafı su ile çevrili bir kayadır, bir adacık."- R. H. Karay.
2 . Kayaç.

KAYAN Nedir?


1 . Kayarak yer değiştiren.
2 . isim, halk ağzında Yassı, düz, kat kat oluşmuş taş.
3 . isim, halk ağzında Dağdan inen sel.

KESİN Nedir?


1 . Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu: "Sevmem kesin sözleri, bir kesin söz duydum mu tersine söylemek gelir içimden."- N. Ataç.
2 . zarf Kesinlikle.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

KÜLÇE Nedir?


1 . Eritilerek kalıba dökülmüş maden veya alaşım: "On kiloluk altın külçesi."- .
2 . sıfat Eritilerek kalıba dökülmüş olan: "Yüzlerce yıllık gözyaşı, bir külçe altına değmez."- F. R. Atay.
3 . Yığın durumundaki nesnelerin oluşturduğu küme: "Bu vücut, bütün azası kırılmış, birbiri üstüne yığılmış bir külçe hâlinde."- Y. K. Karaosmanoğlu.

NEDEN Nedir?


1 . Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep: "İzmir'in işgali faciası, özel nedenlerden, onu ayrıca ilgilendiriyor."- A. İlhan.
2 . zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin: "Biz şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?"- H. Taner.
3 . felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

YÖRÜNGE Nedir?


1 . Bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yol, mahrek.
2 . matematik Hareketli bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek.

A A D I I K L N Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Dayanıklı,

8 Harfli Kelimeler

Aydınlık, Aylandız,

7 Harfli Kelimeler

Adaylık, Anızlık, Ayazlık, Aydınlı, Aynalık, Aynılık, Azınlık, Dayaklı, Dayılık, Kadınlı, Nalayık, Yakında, Yanaklı, Yankılı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akyazı, Alındı, Analık, Anılık, Anızlı, Ayaklı, Ayılık, Aynalı, Azıklı, Dalyan, Dayalı, Daylak, Dazlak, Dızlak, Kazalı, Kınalı, Yakalı, Yaldız, Yalnız, Yandık, Yanlık, Yazıla, Yazılı, Yazlık, Yıldız, Zındık,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adına, Aklan, Alkan, Alyan, Analı, Andık, Andız, Anlak, Anlık, Anzak, Aydın, Aylak, Aylık, Aynaz, Azılı, Azlık, Dalak, Dalan, Dalız, Dalya, Dayak, Dılak, Kadın, Kalan, Kalay, Kalın, Kalya, Kanal, Kanlı, Kayan, Kayın, Kazan, Kazıl, Kınlı, Kıyın, Kızan, Kızıl, Layık, Nakdı,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Aday, Adıl, Adlı, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alay, Alaz, Aldı, Alık, Alın, Anal, Anık, Anız, Anka, Ayak, Ayal, Ayan, Ayaz, Ayık, Ayın, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Azık, Dana, Dank, Dayı, Ilık, Kadı, Kala, Kana, Kanı, Kaya, Kayı, Kaza, Kazı,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Aya, Ayı, Ayn, Aza, Azı, Dal, Daz, Kal, Kan, Kay, Kaz, Kıl, Kın, Kız, Lak, Lan, Laz, Nal, Naz, Yad, Yak, Yal, Yan, Yaz, Yıl, Zan,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, Ay, Az, La, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.