AKABİNDE (TDK)

Arkasından, hemen arkadan, ardından, hemen ardından: "Kulağı iki kesik tırnak kıskacına aldıktan sonra başı şiddetle sağa sola sarsar, akabinde yanaklarda patlayan iki şimşek alevi gözlerden çıkar."- A. Rasim.

Akabinde kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi A , dördüncü harfi B , beşinci harfi İ , altıncı harfi N , yedinci harfi D , sekizinci harfi E . Başı A sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKABİNDE Nedir?

Arkasından, hemen arkadan, ardından, hemen ardından: "Kulağı iki kesik tırnak kıskacına aldıktan sonra başı şiddetle sağa sola sarsar, akabinde yanaklarda patlayan iki şimşek alevi gözlerden çıkar."- A. Rasim.

ALDI Nedir?

"söylemeye başladı" anlamında kullanılan bir söz: "Aldı Kerem. Aldı Köroğlu."- .

ALEVİ Nedir?

Hz. Ali'ye bağlı olan kimse.

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

ARKASINDAN Nedir?

birinin yokluğunda: "Birini arkasından övmek."- .

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

HEMEN Nedir?


1 . Çabucak.
2 . Aşağı yukarı: "Hayır, yalnız ben değilim onu beğenmeyen, sevmeyen, hemen kimse beğenmiyor o şairi, sevmiyor."- N. Ataç.
3 . Yalnız, sadece.

KISKA Nedir?

Arpacık soğanı.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

ŞİDDETLE Nedir?

Güçlü bir biçimde.

ŞİMŞEK Nedir?


1 . Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık, balkır, çakım, çakın, yalabık, yıldırak.
2 . mecaz Parıltı.

TIRNAK Nedir?


1 . İnsanda ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu tabaka: "Zarfın ucunu tırnağımla yırttım."- A. Gündüz.
2 . Kanca gibi araçların kıvrık yeri.
3 . denizcilik Gemi demirinin ucundaki yassı parça.
4 . Ciltçilikte tek yaprakları büküp cildi birleştirebilmek için bir yanında bırakılan şerit durumundaki kenar.
5 . Heykel dökümünde, kalıp parçalarının birleştirilmesinde kolaylık sağlamak amacı ile yapılan dişlerin her biri.
6 . müzik Kanun çalmakta kullanılan mızrap.
7 . Tenekecilerin delik açmak için kullandığı alet, keski.
8 . Tırnak işareti.

YANAK Nedir?


1 . Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü: "Dedim dilber yanakların kızarmış / Dedi çiçek taktım gül yarasıdır."- Âşık Ömer.
2 . Lastik tekerlekli taşıtlarda lastiğin jant ile yere temas eden bölümü arasında kalan yan yüzeyi.

A A B D E K N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Akabinde,

7 Harfli Kelimeler

İkebana,

6 Harfli Kelimeler

Kabine,

5 Harfli Kelimeler

Abadi, Abani, Abide, Akabe, Akide, Anide, Badik, Bakan, Banak, Banka, Bedik, Binek, Dekan, Dibek, Diken, Dinek, Kaban, Kabin, Kaide, Keban, Kendi,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Akne, Anka, Bade, Badi, Baki, Bana, Bani, Bank, Beka, Bide, Bina, Dana, Dane, Dank, Debi, Deni, Denk, Diba, Dine, Dink, Edik, Edna, Ekin, Enik, İade, İane, İbda, İbne, İdea, İken, İkna, İnak, İnek, Kaba, Kabe, Kain, Kana, Kani, Kedi,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abe, Abi, Ada, Adi, Aka, Ana, Ani, Bad, Bak, Ban, Bed, Bek, Ben, Bin, Dek, Dik, Din, Eda, Edi, İde, İka, Kan, Kin,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ak, An, Be, De, Ek, En, İn, Ke, Ki, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.