AKINTILI (TDK)


1 . Akıntısı olan.
2 . Eğik, eğimli, meyilli.

Akıntılı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi I , dördüncü harfi N , beşinci harfi T , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi I . Başı A sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIN Nedir?


1 . Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması: "Ada'yı bir rençper akını doldurmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın: "Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik / Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!"- Y. K. Beyatlı.
3 . spor Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum.

AKINTI Nedir?


1 . Akma işi: "Musluğun akıntısı bir türlü kesilemedi."- .
2 . Havanın veya suyun herhangi bir yöne doğru yer değiştirmesi, akım, cereyan: "Bataklıklardan kurtulduktan sonra, akıntıyı takip ederek bir köye giriyordum."- Ö. Seyfettin.
3 . Eğiklik, eğim, meyil: "Bu damın akıntısı az gelmiş."- .
4 . Çam türü ağaçlarda bulunan reçinenin eriyerek akması olayı.
5 . Sıvı yapıştırıcıların ağaç yüzeylerine gereğinden çok sürülmesi ile oluşan durum.
6 . tıp (***) Hastalık sebebiyle vücudun herhangi bir yerinden sulu madde akması: "Ertesi sabah, sol kulağımda ağrı ile beraber akıntı başladı."- R. N. Güntekin.

EĞİK Nedir?


1 . Dik veya paralel olmayan doğru.
2 . sıfat Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, yalman, mail, şev.
3 . sıfat Eğilmiş olan, dik veya düz olmayan.
4 . sıfat Bükülmüş: "Başı yine yere eğik, sol kolu yine kalçasındaydı."- Ö. Seyfettin.

EĞİM Nedir?


1 . Eğilmiş olma durumu.
2 . Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik, meyil: "Yamacın eğimi."- .

EĞİMLİ Nedir?


1 . Eğimi olan.
2 . mecaz Bir şeyi yapmaya içten yönelmiş, meyyal.

MEYİLLİ Nedir?


1 . Bir yana eğimi olan, eğik: "Ağaçlı tarlaları, tek tük bağ kulübeleri olan arkası meyilli bir arazi."- H. E. Adıvar.
2 . İlgili, gönül vermiş.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

A I I I K L N T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Akıntılı,

7 Harfli Kelimeler

Kalıntı, Kanıtlı,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Alıntı, Anılık, Anıtlı, Atkılı, Ikıntı, Kınalı, Takılı, Talkın, Tıkalı,

5 Harfli Kelimeler

Altık, Altın, Anlık, Antlı, Atılı, Itlak, Kalın, Kalıt, Kanıt, Kanlı, Katlı, Kınlı, Kıtal, Tanık,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Altı, Anık, Anıt, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Ilık, Kanı, Kant, Katı, Kına, Kıta, Klan, Takı, Talk, Tanı, Tank, Tını,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alt, Anı, Ant, Kal, Kan, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Lak, Lan, Nal, Tak, Tal, Tan, Tık, Tın,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.