AKIŞMAZLIK (TDK)

Akışmaz veya durağan maddenin durumu.

Akışmazlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi I , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIŞ Nedir?


1 - Akmak eylemi ya da biçimi, akım, akıntı.
2 - Geçip gitme, sürüp gitme.

DURAĞAN Nedir?


1 . Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit: "Sessizce gezinecek çevresinde, durağan bir yıldız gibi gökle birlikte dönecek o."- T. Oflazoğlu.
2 . mecaz Etkin olmayan, gelişmemiş.
3 . fizik Akışmaz.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A I I K K L M Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Akışmazlık,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Akşamlık, Işıklama, Işılamak, Kalkışma, Kamışlık, Kazılmak, Kışlamak, Kızılmak, Kızışmak,

7 Harfli Kelimeler

Akışmak, Akışmaz, Akkışla, Alışmak, Almaşık, Aşıklık, Aşılmak, Azıklık, Azışmak, Iklamak, Işılama, Kakılma, Kakışma, Kakmalı, Kamışlı, Kaşımak, Kazıklı, Kazılış, Kazılma, Kazımak, Kazımık, Kışlama, Kızamık, Kızılma, Kızışma, Maşalık, Mazılık, Şakımak,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Akışma, Alaşım, Alışık, Alışkı, Alışma, Amalık, Aşıklı, Aşılma, Azalış, Azıklı, Azışma, Iklama, Ilımak, Işılak, Işımak, Kakıma, Kalkış, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kamkaz, Kaşıma, Kazalı, Kazıma, Kazmak, Kılmak, Kışlak, Kışlık, Kızlık, Kızmak, Maaşlı, Maşalı, Mızıka, Şakıma, Şamalı, Şıklık, Zamklı, Zıkkım,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Akmak, Akmaz, Akşam, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Aşılı, Aşlık, Aşmak, Azılı, Azlık, Azmak, Ilıma, Işıma, Kakım, Kakış, Kakma, Kalak, Kalık, Kalım, Kalış, Kalma, Kamış, Kaşık, Kaşlı, Kazak, Kazık, Kazıl, Kazım, Kazma, Kılık, Kılış, Kılma, Kımıl, Kımız, Kışla, Kızak, Kızık,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alaz, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Aşık, Aşım, Aşma, Azık, Azış, Azma, Ilık, Ilım, Işık, Işıl, Işkı, Kaka, Kala, Kama, Kaza, Kazı, Laka, Lama, Laza, Maaş, Mala, Maşa, Mazı, Şaka, Şama, Zamk,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ama, Aşı, Aşk, Aza, Azı, Kak, Kal, Kam, Kaş, Kaz, Kıl, Kış, Kız, Lak, Lam, Laz, Mal, Maş, Şak, Şal, Şaz, Şık, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.