AKIŞKANLAŞTIRICI (TDK)

Akışkan duruma getirme özelliği olan (şey).

Akışkanlaştırıcı kelimesi baş harfi A son harfi I olan bir kelime. Başında A sonunda I olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi I , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi T , onikinci harfi I , onüçüncü harfi R , ondördüncü harfi I , onbeşinci harfi C , Başı A sonu I olan 16 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIŞKAN Nedir?

Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan (sıvı veya gaz), seyyal.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

A A A C I I I I K K L N R T Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Şaşırtıcılık,

11 Harfli Kelimeler

Aktarıcılık, Atlıkarınca, Kantarcılık, Katrancılık,

10 Harfli Kelimeler

Arıtıcılık, Aşıktaşlık, Aşırıcılık, Aşkıncılık, Karşıcılık, Karşılanış, Katırcılık, Kışkırtıcı, Şakacıktan, Şarkıcılık, Tanışıklık, Tanrıcılık,

9 Harfli Kelimeler

Akıncılar, Akıncılık, Akkarınca, Aktarılış, Alıştırış, Aşarcılık, Irktaşlık, Kantarlık, Karacılık, Karıncalı, Karşıtlık, Kaşıntılı, Kırıcılık, Kırıntılı, Kırışıklı, Kışkırtış, Lakırtıcı, Nakaratlı, Rakıcılık, Şakacılık, Şakırtılı, Şartlanış, Şaşırtıcı, Şaşkınlık, Şıracılık, Takacılık, Takınaklı, Taşkınlık, Tırnaklık,

8 Harfli Kelimeler

Akıcılık, Akıntılı, Akranlık, Akşınlık, Aktarıcı, Aktarlık, Ankaralı, Anlatıcı, Aracılık, Aralıkta, Arıcılık, Arıtılış, Arşınlık, Aşıcılık, Aşılanış, Aşırılık, Aşırıntı, Aşkınlık, Atacılık, Atıcılık, Işkırlak, Kalkınış, Kanalcık, Kantarcı, Kantarlı, Karanlık, Karıncık, Karşılık, Karşıtlı, Katırlık, Katlanış, Katrancı, Katranlı, Kılıcına, Kılkıran, Kıratlık, Kırıtkan, Kırkıncı, Kırkıntı, Kışkırtı,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Acıkara, Akışkan, Akkışla, Aklınca, Aktarış, Alakart, Alışkan, Alışkın, Alkarna, Altıncı, Altışar, Anıklık, Anlaşık, Anlatış, Arıklık, Arıtıcı, Arkalık, Arşıala, Aşıklık, Aşıktaş, Ataklık, Cırıltı, Cırtlak, Iraklık, Kakıntı, Kakırca, Kakırtı, Kalınca, Kalıntı, Kanatış, Kanatlı, Kancalı, Kanıtlı, Karakaş, Karalık, Karaltı, Karaşın, Karataş, Karılık,

6 Harfli Kelimeler

Acıkış, Acıklı, Acılık, Acınış, Acırak, Acıtış, Akarca, Akılcı, Akıncı, Akıntı, Akışlı, Akıtış, Alacak, Alınış, Alıntı, Alışık, Alışkı, Anacık, Anacıl, Analık, Anılık, Anılış, Anırış, Anırtı, Anıtlı, Ankara, Anlatı, Araklı, Aralık, Arantı, Aratış, Arıcak, Arılık, Arınış, Arıtış, Arkalı, Aşarcı, Aşıklı, Aşınış, Aşıntı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Acara, Acılı, Akala, Akıcı, Aklan, Aklık, Akran, Akşın, Aktar, Aktaş, Alaca, Alaka, Alıcı, Alkan, Alkış, Altık, Altın, Anaca, Analı, Ancak, Anlak, Anlık, Antlı, Aracı, Araka, Arıcı, Arkıt, Arşın, Artık, Artın, Artış, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Aşkın, Aşlık, Atıcı, Atılı, Canlı,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Akak, Akar, Akıl, Akın, Akış, Aklı, Alan, Alık, Alın, Alış, Altı, Anal, Anca, Anık, Anıt, Anka, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Artı, Aşar, Aşık, Aşıt, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atış, Atkı, Atlı, Caka, Cana, Cart, Cılk, Cırt, Ilık, Irak,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Can, Car, Cık, Ira, Irk, Kak, Kal, Kan, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kış, Kıt, Lak, Lan, Nal, Nar, Şak, Şal, Şan, Şat,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.