AKÇILLAŞMAK (TDK)

Akçıl duruma gelmiş olmak: "Çatlak ellerde ökçe ve burun yerleri akçıllaşmış delik çoraplar..."- R. H. Karay.

Akçıllaşmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi K , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi I , beşinci harfi L , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKÇIL Nedir?


1 . Rengini atmış, ağarmış: "Buruşuk, akçıl donlu bir bedevi."- R. H. Karay.
2 . İçinde ak renk bulunan: "Bütün bu mermerlerin akçıl katılığı içinde mimar Kasım'ın muhteşem abidesi..."- Y. Z. Ortaç.

BURUN Nedir?


1 - Alınla üstdudak arasında bulunan, çıkıntılı, kemik; kıkırdak, kas ve deriden oluşmuş koku alma ve solunum organı.
2 - Kimi şeylerin ön ve sivri bölümü.
3 - Karanın özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü.
4 - Koku alma yetisi.
5 - Kibir, büyüklenme, çalım.

ÇORAP Nedir?

Pamuk, yün vb.nden örülen, ayağa giyilen giyecek: "Köşede bağdaş kurmuş, önce kunduralarını, sonra da çoraplarını çıkarmış."- S. F. Abasıyanık.

DELİK Nedir?


1 . Dar, küçük açıklık: "İğne deliği. Burun deliği."- .
2 . Dar, küçük çukur: "Küçük çocuk, kulübenin kenarına yığılmış taşlardan yukarıda bir deliğe sıkışmıştı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Küçük hayvan yuvası: "Fare deliği."- .
4 . sıfat Delinmiş olan: "Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum."- H. S. Tanrıöver.
5 . argo Cezaevi.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

ÖKÇE Nedir?


1 . Ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek bölümü, topuk: "Ökçesi yenmiş ayakkabıların üstünde çamurlu paçaları lime lime sarkıyordu."- Ö. Seyfettin.
2 . Topuğun arka bölümü.
3 . halk ağzında Saban demirinin geçtiği ağaç parçası.

A A A I K K L L M Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Akçıllaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Açıklaşmak, Akçıllaşma, Alıklaşmak, Alkışlamak,

9 Harfli Kelimeler

Açıklamak, Açıklaşma, Açkılamak, Alçılamak, Alıklaşma, Alkışlama, Çalakaşık, Kaçamaklı, Kaşıklama,

8 Harfli Kelimeler

Açıklama, Açkılama, Aklaşmak, Akşamlık, Alçaklık, Alçalmak, Alçılama, Allaşmak, Aşılamak, Çakılmak, Çakışmak, Çakmaklı, Çalışmak, Çalkamak, Kaçılmak, Kaçışmak, Kalçalık, Kalkışma, Kaşlamak, Kışlamak, Laçkalık, Laklamak, Şaklamak,

7 Harfli Kelimeler

Açılama, Açılmak, Açmalık, Akışmak, Akkışla, Aklamak, Aklaşma, Alakalı, Alçalış, Alçalma, Alışmak, Allamak, Allaşma, Almaşık, Almaşlı, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Çakılma, Çakışma, Çalışma, Çalkama, Iklamak, Kaçamak, Kaçılma, Kaçışma, Kakılma, Kakışma, Kakmalı, Kalçalı, Kalmalı, Kaşımak, Kaşlama, Kışlama, Laklaka, Laklama, Maşalık, Şakımak, Şaklama,

6 Harfli Kelimeler

Açılma, Akışma, Aklama, Alaçam, Alaçık, Alaşım, Alıkça, Alışma, Allama, Amaçlı, Amalık, Aşılma, Çakmak, Çalkak, Çalmak, Çamlık, Çıkmak, Iklama, Kaçlık, Kaçmak, Kakıma, Kalkış, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kaşıma, Kılmak, Kışlak, Laakal, Laklak, Maaşlı, Maşala, Maşalı, Şakıma, Şallak, Şamalı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Açmak, Akala, Akçıl, Aklık, Akmak, Akşam, Alaka, Alçak, Alkım, Alkış, Allık, Almaç, Almak, Almaş, Aşama, Aşlık, Aşmak, Çakal, Çakıl, Çakım, Çakış, Çakma, Çalak, Çalık, Çalım, Çalış, Çalkı, Çalma, Çamaş, Çıkak, Çıkma, Kaçak, Kaçık, Kaçış, Kaçlı, Kaçma, Kakaç, Kakıç, Kakım,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açım, Açış, Açkı, Açma, Akaç, Akak, Akça, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alçı, Alıç, Alık, Alım, Alış, Allı, Alma, Amaç, Amal, Aşçı, Aşık, Aşım, Aşma, Çakı, Çalı, Çıma, Kaça, Kaçı, Kaka, Kala, Kama, Laka, Lala, Lama, Maaş, Maça, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ala, Ama, Aşı, Aşk, Çak, Çal, Çam, Kaç, Kak, Kal, Kam, Kaş, Kıç, Kıl, Kış, Lak, Lal, Lam, Maç, Mal, Maş, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, Am, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.