AJANLIK (TDK)


1 . Ajan olma durumu.
2 . Ajanın görevi.

Ajanlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi J , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi L , altıncı harfi I , yedinci harfi K . Başı A sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AJAN Nedir?


1 . Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus, dil avcısı, çaşıt.
2 . Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

A A I J K L N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ajanlık,

6 Harfli Kelimeler

Analık,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Alkan, Analı, Anlak, Anlık, Kalan, Kalın, Kanal, Kanlı,

4 Harfli Kelimeler

Ajan, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Alık, Alın, Anal, Anık, Anka, Kala, Kana, Kanı, Kına, Klan, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Ana, Anı, Jak, Kal, Kan, Kıl, Kın, Lak, Lan, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.