AHZÜKABZ (TDK)


1 . Kendine mal etme.
2 . ticaret Para tahsilinde bulunmaya yetkili olma.

Ahzükabz kelimesi baş harfi A son harfi Z olan bir kelime. Başında A sonunda Z olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi H , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi K , altıncı harfi A , yedinci harfi B , sekizinci harfi Z . Başı A sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETME Nedir?

Etmek işi.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

PARA Nedir?


1 . Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit.
2 . Kazanç: "Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir."- S. F. Abasıyanık.
3 . eskimiş Kuruşun kırkta biri.

TAHSİL Nedir?


1 . Parayı alma, toplama: "İcra yoluyla tahsile gideriz, o sonra parasını geri alır."- B. Felek.
2 . Öğrenim: "Oğullarının birini tahsil için İstanbul'a göndermiş, ikisini yanında alıkoymuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

TİCARET Nedir?


1 - Türlü ürün, mal vb. alım satımı, tecim.
2 - Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği.
3 - Bu etkinlikle ilgili bilim.
4 - Alışveriş sonucu yararlanılan fiyat farkı, kâr.

YETKİLİ Nedir?


1 . Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar: "Fabrikanın bir yetkilisi onlara açıklamalar yapıyordu."- T. Buğra.
2 . eskimiş Mezun.

A A B H K Z Z Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ahzükabz,

5 Harfli Kelimeler

Kabza, Kazaz,

4 Harfli Kelimeler

Baza, Haza, Kaba, Kaza,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aha, Aka, Akü, Aza, Bak, Baz, Bük, Büz, Hab, Hak, Haz, Kah, Kaz,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Az, Ha,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.