AHRETLİK (TDK)


1 . Besleme kız, beslek.
2 . Ahiret kardeşi olan kadınlardan her biri: "Yerine oturmadı; ahretlik teyzenin getirdiği çayı da ayakta içiyordu."- T. Buğra.
3 . sıfat Öbür dünyada karşılığını görme umuduyla yapılan (iş veya iyilik).

Ahretlik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi H , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHİRET Nedir?

Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya.

AHRETLİK Nedir?


1 . Besleme kız, beslek.
2 . Ahiret kardeşi olan kadınlardan her biri: "Yerine oturmadı; ahretlik teyzenin getirdiği çayı da ayakta içiyordu."- T. Buğra.
3 . sıfat Öbür dünyada karşılığını görme umuduyla yapılan (iş veya iyilik).

AYAKTA Nedir?


1 . Ayağa kalkmış durumda: "Kahvelerimizi ayakta içtik."- A. Gündüz.
2 . mecaz Telaşlı, heyecanlı bir biçimde.

BESLEK Nedir?

Besleme, hizmetçi, ahretlik.

BESLEME Nedir?


1 - Beslemek eylemi.
2 - Evlatlık olarak alınan, ev işlerinde çalıştırılan kız.
3 - Herhangi bir kuruluşu, onun maddi yardımları nedeniyle körü körüne destekleyen.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

DÜNYADA Nedir?

Hiçbir zaman, hiçbir biçimde: "Bu kitabı dünyada kimseye vermem."- .

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

İYİLİK Nedir?


1 . İyi olma durumu, salah.
2 . Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet: "Borcumu ödesem de iyiliğini ödeyemem."- N. Cumalı.
3 . Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik: "İyilik haberlerinizi aldım."- .
4 . Yarar veya elverişlilik, nimet: "Okumanın şu iyiliği de var ki..."- .

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

KARDEŞ Nedir?


1 . Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı: "Öz kardeş. Üvey kardeş. Kız kardeş. Erkek kardeş."- .
2 . Yaşça küçük olan çocuk.
3 . ünlem Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü: "Güle güle Fahri Bey kardeşim!"- S. F. Abasıyanık.
4 . mecaz Aralarında çok değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri: "Din kardeşi."- .

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OTURMA Nedir?


1 . Oturmak işi.
2 . Kısa süre için konukluğa gitme: "Yemeğini yedikten sonra gece Vehbi Dedeye oturmaya gitti."- H. E. Adıvar.

ÖBÜR Nedir?


1 - "Bu" adılıyla belirtilen bir şeyden sonra olan, öteki, °diğer.
2 - (Zaman için) Önümüzdekinden bir sonraki.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TEYZE Nedir?


1 . Annenin kız kardeşi, ana yarısı: "İhtiyar halaların, teyzelerin, bütün bu hısım akrabanın fikrini sorduk."- M. Ş. Esendal.
2 . ünlem Anne yaşıtı kadınlara söylenen bir seslenme sözü.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A E H K L R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ahretlik,

7 Harfli Kelimeler

Hilekar, Telkari,

6 Harfli Kelimeler

Ahiret, Halter, Hareki, Hareli, Hektar, Hilkat, Kalite, Kareli, Kartel, Lehtar, Tahkir, Tahrik, Tahril, Tekila, Telaki, Telkih, Terlik,

5 Harfli Kelimeler

Ahret, Elhak, Erika, Erkli, Erlik, Etlik, Haile, Hakir, Halet, Halik, Helak, Helik, Herik, Hilat, İhale, İhtar, İkrah, İlahe, İlhak, İlkah, İthal, Kahil, Kahir, Katil, Katre, Kerih, Kerti, Ketal, Kiler, Kitle, Lahit, Liret, Litre, Rahle, Raket, Rakit, Rekat, Talih, Talik, Tarih,

4 Harfli Kelimeler

Ahir, Ahit, Aile, Akil, Akit, Akli, Alet, Ateh, Atel, Atik, Ehil, Ekli, Ekti, Elik, Elit, Elti, Erat, Erik, Eril, Etik, Etil, Etki, Etli, Hail, Hale, Hali, Halk, Halt, Hare, Hart, Hela, Herk, Hile, İare, İlah, İlke, İrat, Kail, Kale, Kare,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Ali, Alt, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Ela, Elk, Erk, Eti, Hak, Hal, Har, Hat, Her, Hit, İka, İla, İle, İlk, İta, Kah, Kal, Kar, Kat, Kel, Ker, Ket, Kil, Kir, Kit, Lak, Leh, Lir, Ret, Tak, Tal,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Ar, At, Eh, Ek, El, Er, Et, Ha, He, İl, İt, Ke, Ki, La, Le, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.