AHMAKLAŞTIRMAK (TDK)

Ahmaklaşmasına sebep olmak, aptallaştırmak.

Ahmaklaştırmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi H , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı A sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHMAK Nedir?

Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal.

APTAL Nedir?


1 . Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . ünlem, teklifsiz konuşmada Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü: "Aptal! Senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra.

APTALLAŞTIRMAK Nedir?

Aptallaşmasına sebep olmak, aptal duruma getirmek, ahmaklaştırmak.

SEBEP Nedir?

Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey: "Aynayı kırmamın hiçbir sebebi yoktur."- S. F. Abasıyanık.

A A A A H I K K L M M R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Ahmaklaştırmak,

13 Harfli Kelimeler

Ahmaklaştırma,

11 Harfli Kelimeler

Ahmaklaşmak, Aklaştırmak, Akşamlatmak, Irmaklaşmak, Kamaştırmak, Karşıtlamak, Katırlaşmak, Markalaşmak, Tamahkarlık,

10 Harfli Kelimeler

Ahmaklaşma, Aklaştırma, Akşamlamak, Akşamlatma, Aktarılmak, Arıklaşmak, Arıklatmak, Artakalmak, Artıklamak, Hamaratlık, Hatırlamak, Iraklaşmak, Irmaklaşma, Kamaştırma, Karalatmak, Karılaşmak, Karışlamak, Karşılamak, Karşıtlama, Kartlaşmak, Kaşıklatma, Katarlamak, Katılaşmak, Katırlaşma, Markalamak, Markalaşma, Rahatlamak, Rakamlamak, Şamarlamak, Taraklamak, Taraşlamak, Tımarlamak, Tıraşlamak, Tırmalamak,

9 Harfli Kelimeler

Aharlamak, Ahırlamak, Akşamlama, Akşamları, Aktarılma, Aktarmalı, Araklamak, Aralatmak, Aratılmak, Aratmamak, Arıklamak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Arkalamak, Artakalma, Artıklama, Aşılatmak, Atkılamak, Haklaşmak, Hamlaşmak, Harlatmak, Haşlatmak, Hatırlama, Hırlaşmak, Hırlatmak, Iraklaşma, Kamalamak, Karalamak, Karalatma, Karıklama, Karılaşma, Karışlama, Karmaşmak, Karşılama, Kartalmak, Kartlaşma, Kaşıklama, Katarlama, Katıklama,

8 Harfli Kelimeler

Aharlama, Ahırlama, Ahmaklık, Aklaşmak, Akşamlık, Aktarlık, Aktarmak, Altmışar, Araklama, Aralamak, Aralatma, Aralıkta, Aratılma, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Arkalama, Aşılamak, Aşılatma, Aşırtmak, Aştırmak, Atkılama, Haklamak, Haklaşma, Hamamlık, Hamlamak, Hamlaşma, Harlamak, Harlatma, Haşlamak, Haşlatma, Hırlamak, Hırlaşma, Hırlatma, Hışlamak, Iralamak, Kakalama, Kalamata, Kalkışma, Kamalama,

7 Harfli Kelimeler

Ahlamak, Akışmak, Akıtmak, Akkışla, Aklamak, Aklaşma, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakart, Alarmak, Alışmak, Almaşık, Altışar, Aralama, Aratmak, Arılama, Arıtmak, Arkalık, Arşıala, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Ataklık, Atılmak, Atışmak, Atlamak, Haklama, Hamakat, Hamarat, Hamlama, Harlama, Hartama, Haşlama, Hırlama, Hışlama, Ihlamak,

6 Harfli Kelimeler

Aharlı, Ahlama, Akışma, Akıtma, Aklama, Alarma, Alaşım, Alışma, Altmış, Amalık, Araklı, Aralık, Aramak, Aratış, Aratma, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atamak, Atılma, Atışma, Atlama, Hamlık, Harlak, Haşarı, Haşlak, Hatalı, Hatıra, Hıltar, Ihlama, Iklama, Iramak, Irktaş, Kakıma, Kalkış, Kalkma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Ahkam, Ahlak, Ahlat, Ahmak, Akala, Aklık, Akmak, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Araka, Arama, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşama, Aşlık, Aşmak, Atama, Atmak, Atmık, Haklı, Halat, Halka, Hamak, Hamal, Hamam, Hamla, Haram, Harım,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Ahır, Ahşa, Akak, Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amma, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atım, Atış, Atkı, Atlı, Atma, Hakı, Hala,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Hak, Hal, Ham, Har, Hat, Hık, Hır, Ira, Irk, Kah, Kak, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Lam, Mal, Maş, Mat, Mıh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Ha, Ih, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.