AHMAKLAŞMAK (TDK)


1 . Ahmak duruma gelmek, aptallaşmak.
2 . mecaz Bir an için şaşalayıp bocalamak.

Ahmaklaşmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi H , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHMAK Nedir?

Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal.

APTAL Nedir?


1 . Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç.
2 . ünlem, teklifsiz konuşmada Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü: "Aptal! Senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra.

APTALLAŞMAK Nedir?

Zekâsını işletemez olmak, alıklaşmak, ahmaklaşmak: "Hayretimden gittikçe aptallaşıyordum, şu tabip cihazı ne mükemmel bir icattı."- R. H. Karay.

BOCA Nedir?

Geminin rüzgâr almayan yanı, rüzgâr altı, orsa veya rüzgâr üstü karşıtı.

BOCALAMAK Nedir?


1 . Gemi rüzgâra karşı gidemeyerek sürüklenmek.
2 . mecaz Bir işte tutulması gereken yolu kestirememek, ne yapacağını bilememek, kararsız olmak: "İçinde bocaladığı bunalımın korkuya çok benzediğini, bunun da komik bir şey olduğunu anlayamıyordu."- T. Buğra.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

A A A A H K K L M M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Ahmaklaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Ahmaklaşma, Akşamlamak,

9 Harfli Kelimeler

Akşamlama, Haklaşmak, Hamlaşmak, Kamalamak, Maşalamak,

8 Harfli Kelimeler

Aklaşmak, Haklamak, Haklaşma, Hamlamak, Hamlaşma, Haşlamak, Kakalama, Kamalama, Kamaşmak, Kaşlamak, Maşalama, Şaklamak,

7 Harfli Kelimeler

Ahlamak, Aklamak, Aklaşma, Haklama, Hamlama, Haşlama, Kamaşma, Kaşlama, Şaklama,

6 Harfli Kelimeler

Ahlama, Aklama, Haşlak, Kalkma, Kalmak, Malama, Maşala, Maşlah, Şamama,

5 Harfli Kelimeler

Ahkam, Ahlak, Ahmak, Akala, Akmak, Akşam, Alaka, Almak, Almaş, Aşama, Aşmak, Halka, Hamak, Hamal, Hamam, Hamla, Kakma, Kalak, Kalma, Mahal, Makak, Makam, Malak, Mamak, Şakak, Şalak,

4 Harfli Kelimeler

Ahşa, Akak, Akma, Alma, Amal, Amma, Aşma, Hala, Halk, Haşa, Kaka, Kala, Kama, Laka, Lama, Maaş, Mala, Mama, Maşa, Şaka, Şama,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Ala, Ama, Aşk, Hak, Hal, Ham, Kah, Kak, Kal, Kam, Kaş, Lak, Lam, Mal, Maş, Şah, Şak, Şal,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, Aş, Ha, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.