AHMAKLIK (TDK)

Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık: "Nerede zekâ umarsak orada ahmaklıkla karşılaşırız."- A. Ş. Hisar.

Ahmaklık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi H , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHMAK Nedir?

Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal.

AHMAKLIK Nedir?

Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık: "Nerede zekâ umarsak orada ahmaklıkla karşılaşırız."- A. Ş. Hisar.

AKIL Nedir?


1 - Us.
2 - Bellek.
3 - Öğüt, salık verilen yol.
4 - Düşünce, kanı.

AKILSIZ Nedir?

Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt: "Sen hükûmeti yönetenleri hep bilgisiz, akılsız mı sanırsın?"- N. Cumalı.

AKILSIZLIK Nedir?


1 . Akılsız olma durumu.
2 . Akılsızca yapılan iş veya davranış: "Ben o kadınlardan değilim ki, evin büyüğü ben olacağım diye tutturup akılsızlıklarla ağzımın tadını kaçırayım."- M. Ş. Esendal.

ANLAYIŞ Nedir?


1 . Anlama işi, telakki: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.
2 . Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.
3 . Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ.
4 . Hoş görme, hâlden anlama.
5 . Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

ANLAYIŞSIZ Nedir?


1 . Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi.
2 . Hoşgörüsüz.

ANLAYIŞSIZLIK Nedir?


1 . Anlayış kıtlığı, kafasızlık, kalın kafalılık, vurdumduymazlık, izansızlık, gabilik: "Bir gün tatsızlıklar başlayacaksa bu, onun anlayışsızlığı yüzünden olacaktı."- T. Buğra.
2 . Hoşgörüsüzlük.

BUDALA Nedir?


1 . Zekâca geri olan (kimse), alık: "Biz ondan yaşlı üç akıllı bu budalaya inandık."- H. R. Gürpınar.
2 . Ahmak, bön: "Kendisi için bu budalaların arasında bir dakika geçirmek artık bir asır kaybetmeye müsaviydi."- Ö. Seyfettin.
3 . mecaz Bir şeye aşırı düşkün: "Kibarlık budalası."- .

BUDALALIK Nedir?


1 . Budala olma durumu: "Bir hafta, on gün kimse bu işin bir budalalık, bir delilik olduğunu anlayamadı."- S. F. Abasıyanık.
2 . Budalaca yapılan iş: "Çok zeki olduğundan budalalığı bağışlamaz, alaya alır, bazen bir kişinin veya bir olayın gülünç yanlarını abartır."- Y. Z. Ortaç.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELİŞMİŞ Nedir?

Gelişme gösteren.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

UMAR Nedir?

Çare.

A A H I K K L M Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ahmaklık,

7 Harfli Kelimeler

Ihlamak, Iklamak, Kakılma, Kakmalı,

6 Harfli Kelimeler

Amalık, Hamlık, Ihlama, Iklama, Kakıma, Kalkma, Kalmak, Kamalı, Kılmak,

5 Harfli Kelimeler

Ahkam, Ahlak, Ahmak, Aklık, Akmak, Alkım, Almak, Haklı, Halka, Hamak, Hamal, Hamla, Ihmak, Kakım, Kakma, Kalak, Kalık, Kalım, Kalma, Kılma, Mahal, Makak, Malak,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alma, Amal, Hakı, Hala, Halı, Halk, Ihma, Kaka, Kala, Kama, Laka, Lama, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Akı, Ala, Ama, Hak, Hal, Ham, Hık, Kah, Kak, Kal, Kam, Kıl, Lak, Lam, Mal, Mıh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, Ha, Ih, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.