AHLAKSIZLIK (TDK)


1 . Ahlaksız olma durumu.
2 . Ahlak kurallarına uymama, ahlaksızca davranış.

Ahlaksızlık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi H , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHLAK Nedir?


1 - Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, töre, °moral, °etik.
2 - Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim.
3 - İyi nitelikler, güzel huylar.

AHLAKSIZ Nedir?


1 . Ahlak kurallarına uymayan.
2 . mecaz Dürüst davranmayan, kötü huylu, terbiyesiz: "O ahlaksız insanların arasında bu çocuk nasıl rahat eder."- P. Safa.

AHLAKSIZCA Nedir?

Ahlaksız bir biçimde veya tarzda, ahlaksızcasına.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

UYMA Nedir?

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk: "Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu."- N. Cumalı.

A A H I I K K L L S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Ahlaksızlık,

9 Harfli Kelimeler

Haksızlık,

8 Harfli Kelimeler

Ahlaksız, Allahsız, Haklılık, Halkasız, Islaklık, Salaklık,

7 Harfli Kelimeler

Ahlaklı, Akılsal, Akılsız, Alıklık, Askılık, Azıklık, Halalık, Halkalı, Kasalık, Kazıklı, Kısalık, Sakalık, Sakallı, Sakızlı,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Asıllı, Askılı, Azıklı, Haksız, Hasıla, Hasılı, Kasalı, Kazalı, Kılsız, Kızlık, Laklak, Lazlık, Sakalı, Saklık, Sazlık, Sıklık,

5 Harfli Kelimeler

Ahlak, Aklık, Aksak, Allah, Allık, Asılı, Asklı, Aslık, Azılı, Azlık, Hakas, Haklı, Halas, Halka, Hasıl, Hazık, Hızla, Hızlı, Islah, Islak, Islık, Kalak, Kalas, Kalık, Kasık, Kaslı, Kazak, Kazık, Kazıl, Kılık, Kıllı, Kısık, Kıska, Kıskı, Kızak, Kızık, Kızıl, Lahza, Sakak, Sakal,

4 Harfli Kelimeler

Akak, Akıl, Aklı, Alaz, Alık, Allı, Asal, Asık, Asıl, Askı, Asla, Azık, Hakı, Hala, Halı, Halk, Hasa, Haza, Ilık, Isıl, Iska, Kaka, Kala, Kasa, Kask, Kaza, Kazı, Kısa, Klas, Laka, Lala, Laza, Saha, Saka, Sala, Salı, Sıkı, Sıla, Sızı,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Akı, Aks, Ala, Asa, Ası, Ask, Aza, Azı, Hak, Hal, Has, Haz, Hık, Hız, Isı, Kah, Kak, Kal, Kas, Kaz, Kıl, Kız, Lak, Lal, Laz, Sah, Sak, Sal, Saz, Sık, Zıh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, As, Az, Ha, Ih, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.