AHLAKSIZCA (TDK)

Ahlaksız bir biçimde veya tarzda, ahlaksızcasına.

Ahlaksızca kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi H , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi A . Başı A sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHLAK Nedir?


1 - Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, töre, °moral, °etik.
2 - Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim.
3 - İyi nitelikler, güzel huylar.

AHLAKSIZ Nedir?


1 . Ahlak kurallarına uymayan.
2 . mecaz Dürüst davranmayan, kötü huylu, terbiyesiz: "O ahlaksız insanların arasında bu çocuk nasıl rahat eder."- P. Safa.

AHLAKSIZCA Nedir?

Ahlaksız bir biçimde veya tarzda, ahlaksızcasına.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

TARZ Nedir?


1 . Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr: "Şimdi beni meraka düşürmek suretiyle yine aynı zevki başka tarzda çıkarmakla meşgul..."- R. H. Karay.
2 . Bir kimse için özel anlatım biçimi: "Bu tarzda konuşmak doğru olmaz."- S. F. Abasıyanık.
3 . Güzel sanatlarda üslup, stil, konsept: "Gotik tarzda bir yapı. Nedim tarzında bir gazel."- .

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A C H I K L S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ahlaksızca,

8 Harfli Kelimeler

Ahlaksız, Alakasız, Haksızca, Halkasız, Lahzacık,

7 Harfli Kelimeler

Cakasız, Halkacı, Salacak,

6 Harfli Kelimeler

Ahacık, Alacak, Asalak, Cakalı, Haksız, Halaza, Hasıla, Kasacı, Kasalı, Kazalı, Kısaca, Lakacı, Sahaca, Sakalı, Sazlık,

5 Harfli Kelimeler

Ahlak, Akala, Alaca, Alaka, Alaza, Asklı, Aslık, Azlık, Cazlı, Hakas, Haklı, Halas, Halka, Hasıl, Hazcı, Hazık, Hızla, Islah, Islak, Kalas, Kalcı, Kaslı, Kazıl, Lahza, Lazca, Sakal, Sakız, Saklı, Salah, Salak, Salcı, Salık, Sazak, Sazcı, Sazlı, Sıcak, Sızak, Skala,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alaz, Alık, Asal, Asık, Asıl, Askı, Asla, Azca, Azık, Caka, Cılk, Hacı, Hakı, Hala, Halı, Halk, Hasa, Haza, Iska, Kala, Kasa, Kaza, Kazı, Kısa, Klas, Laka, Laza, Saha, Saka, Sala, Salı, Sıla,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aha, Aka, Akı, Aks, Ala, Asa, Ası, Ask, Aza, Azı, Caz, Cık, Cıs, Cız, Hac, Hak, Hal, Has, Haz, Hık, Hız, Kah, Kal, Kas, Kaz, Kıl, Kız, Lak, Laz, Sac, Sah, Sak, Sal, Saz, Sık, Zıh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, As, Az, Ha, Ih, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.