AHLAKÇILIK (TDK)

Ahlakı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, aktörecilik, törelcilik, moralizm.

Ahlakçılık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi H , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi Ç , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHLAK Nedir?


1 - Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, töre, °moral, °etik.
2 - Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim.
3 - İyi nitelikler, güzel huylar.

AKTÖR Nedir?


1 . Erkek oyuncu: "Bir tiyatro kumpanyasında aktör oldum."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Olduğundan başka türlü görünen kimse.

AKTÖRE Nedir?

Ahlak: "Artık gemisini kurtaran kaptan olacaktır, aktöre yozlaşması ve çöküntü başlar."- M. C. Anday.

AMAÇ Nedir?


1 . Ulaşmak istenilen sonuç, maksat: "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz."- Anayasa.
2 . Gaye: "Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır."- Anayasa.
3 . Hedef: "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır."- Anayasa.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

MORAL Nedir?

Bir insanın ruhsal gücü, manevi güç, yürek gücü, maneviyat: "Morali bozuk bir insan."- .

MORALİZM Nedir?

Ahlakçılık.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

SAYA Nedir?


1 . Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü.
2 . halk ağzında Gebe koyunların karnındaki yavru yüz günlük olduğunda çobanların yaptığı tören.
3 . halk ağzında Yayla ve kırlarda hayvanlar için yapılan üstü samanla örtülü yer.
4 . halk ağzında Kadın giysisi.
5 . halk ağzında İş önlüğü: "Sırtına giymiş sıkma sayayı / Yedeğine almış ağca mayayı."- Halk türküsü.

TÖRE Nedir?


1 . Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet: "Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir."- N. Cumalı.
2 . Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.

TÖREL Nedir?


1 . Töreye uygun olan: "Eski Boğaziçi'nde törel bir yaşama belirmiş, sürmüş, artık sona ermiş."- S. İleri.
2 . Töre ile ilgili.

TÖRELCİ Nedir?

Ahlakçı.

TÖRELCİLİK Nedir?

Ahlakçılık.

A A H I I K K L L Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ahlakçılık,

9 Harfli Kelimeler

Açıklıkla, Halkçılık,

8 Harfli Kelimeler

Akçıllık, Alçaklık, Çakıllık, Haklılık, Kalçalık, Laçkalık, Lakçılık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Ahlakçı, Ahlaklı, Alıklık, Çakıllı, Çalılık, Halalık, Halkalı, Kalçalı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Akıllı, Alaçık, Alçılı, Alıkça, Çakılı, Çalılı, Çalkak, Halkçı, Hallaç, Ilıkça, Kaçlık, Kılçık, Laklak,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Ahlak, Akçıl, Aklık, Alçak, Allah, Allık, Çakal, Çakıl, Çalak, Çalık, Çalkı, Çıkak, Çıkık, Haçlı, Hakça, Haklı, Halaç, Halka, Kaçak, Kaçık, Kaçlı, Kakaç, Kakıç, Kalak, Kalça, Kalıç, Kalık, Kılıç, Kılık, Kıllı, Laçka, Lakçı,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Ahçı, Akaç, Akak, Akça, Akıl, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Allı, Çakı, Çalı, Çıkı, Hakı, Hala, Halı, Halk, Ilık, Kaça, Kaçı, Kaka, Kala, Laka, Lala,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aha, Aka, Akı, Ala, Çak, Çal, Haç, Hak, Hal, Hık, Kaç, Kah, Kak, Kal, Kıç, Kıl, Lak, Lal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ah, Ak, Al, Ha, Ih, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.