AHENKSİZ (TDK)


1 . Uyumsuz, düzensiz.
2 . Eğlencesiz.

Ahenksiz kelimesi baş harfi A son harfi Z olan bir kelime. Başında A sonunda Z olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi H , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi K , altıncı harfi S , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z . Başı A sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENSİZ Nedir?


1 . Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam: "Düzensiz nüfus artışı sadece yoksulluğu artırmaya yarıyor."- H. Taner.
2 . Sistemsiz.

EĞLENCE Nedir?


1 . Eğlenme işi, sefahat: "Biz bu işe tuhaf bir merakla eğlence şeklinde başladık."- F. R. Atay.
2 . Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse: "Karıma göre en güzel eğlence, kırda yayan gezmek, kırların havasından istifade etmektir."- Ö. Seyfettin.

UYUM Nedir?


1 . Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk: "Gerçekten de sonsuz bir sessizlik, bir uyum, bir şiir sarmıştı ortalığı."- N. Araz.
2 . Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama, intibak, entegrasyon.
3 . biyoloji Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat.
4 . dil bilimi Ortak özellikleri açısından sesler arasındaki uygunluk, harmoni.

UYUMSUZ Nedir?

Uyumu olmayan, ahenksiz.

A E H K N S Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ahenksiz,

6 Harfli Kelimeler

Aksine, Haseki, Hazine, Kazein, Nekais,

5 Harfli Kelimeler

Ahenk, Ahize, Eksin, Eksiz, Enkaz, Ensiz, Eskiz, Ezani, Hanek, Hazin, Hazne, Hizan, İhsan, İskan, Kahin, Kesin, Nazik, Nesih, Nezih, Nikah, Sahne, Sakin, Sanki, Sekiz, Sinek,

4 Harfli Kelimeler

Ahiz, Akis, Akne, Akse, Aksi, Ekin, Eksi, Enik, Esik, Esin, Eski, Esna, Ezan, Ezik, Hain, Haiz, Hane, Hani, Hiza, İane, İkaz, İken, İkna, İnak, İnek, İnha, İzah, İzan, Kain, Kani, Kase, Keza, Nazi, Nesi, Nisa, Niza, Sahi, Sahn, Saik, Sake,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Aks, Ani, Asi, Ask, Eza, Hak, Han, Has, Haz, Hin, His, İka, İsa, Kah, Kan, Kas, Kaz, Kes, Kez, Kin, Nas, Naz, Sah, Sak, San, Saz, Sek, Sen, Sih, Sik, Sin, Siz, Ski, Zan, Zen,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, An, As, Az, Eh, Ek, En, Es, Ha, He, İn, İs, İz, Ke, Ki, Ne, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.