AHENKLİ (TDK)


1 . Uyumlu, düzenli: "Pürüzsüz, tane tane şarkı söyler gibi ahenkli bir konuşma tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Eğlenceli.

Ahenkli kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi H , üçüncü harfi E , dördüncü harfi N , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi İ . Başı A sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHENKLİ Nedir?


1 . Uyumlu, düzenli: "Pürüzsüz, tane tane şarkı söyler gibi ahenkli bir konuşma tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Eğlenceli.

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENLİ Nedir?


1 . Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam: "Hele, düzenli giyim diye bir dertleri hiç yoktur."- S. Ayverdi.
2 . Sistemli, nizamlı, metodik.

EĞLENCE Nedir?


1 . Eğlenme işi, sefahat: "Biz bu işe tuhaf bir merakla eğlence şeklinde başladık."- F. R. Atay.
2 . Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse: "Karıma göre en güzel eğlence, kırda yayan gezmek, kırların havasından istifade etmektir."- Ö. Seyfettin.

EĞLENCELİ Nedir?

Eğlendiren, hoşa giden: "Eğlenceli bir şehirde, seninle yaşamak istiyorum."- S. F. Abasıyanık.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KONUŞMA Nedir?


1 . Konuşmak işi: "Gecenin sessizliğini bozan bu gürültülü konuşmaların uğultusu yukarı katlara genişleyerek, sağırlaşarak çıkmaya başladı."- M. Ş. Esendal.
2 . Görüşme, danışma, müzakere.
3 . Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans: "Bu konuşmaya nihayet verirken okumak terbiyesinden bahsetmek lazımdır."- Y. K. Beyatlı.

ŞARKI Nedir?


1 - Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi.
2 - Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve aranağmesi olan parça,.
3 - Ezgi, müzik parçası, °melodi.
4 - Divan Edebiyatı'nda bestelenmek için, dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan koşuk biçimi.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

TARZ Nedir?


1 . Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil, janr: "Şimdi beni meraka düşürmek suretiyle yine aynı zevki başka tarzda çıkarmakla meşgul..."- R. H. Karay.
2 . Bir kimse için özel anlatım biçimi: "Bu tarzda konuşmak doğru olmaz."- S. F. Abasıyanık.
3 . Güzel sanatlarda üslup, stil, konsept: "Gotik tarzda bir yapı. Nedim tarzında bir gazel."- .

UYUM Nedir?


1 . Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk: "Gerçekten de sonsuz bir sessizlik, bir uyum, bir şiir sarmıştı ortalığı."- N. Araz.
2 . Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama, intibak, entegrasyon.
3 . biyoloji Bir cismin görüntüsünü tam ağ tabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp azaltması olayı, mutabakat.
4 . dil bilimi Ortak özellikleri açısından sesler arasındaki uygunluk, harmoni.

UYUMLU Nedir?

Uyumu olan, ahenkli, mevzun: "Kadından anladığı, uyumlu arkadaşlık, çıtkırıldım olmamak, güzel, alımlı olmaktı."- N. Cumalı.

A E H K L N İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ahenkli, Hanelik,

6 Harfli Kelimeler

Haneli, Nihale,

5 Harfli Kelimeler

Ahenk, Aklen, Aleni, Elhak, Haile, Halen, Halik, Hanek, Helak, Helik, İhale, İlahe, İlhak, İlhan, İlkah, Kahil, Kahin, Lakin, Liken, Nakil, Nakli, Nikah, Nikel,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akli, Akne, Ehil, Ekin, Ekli, Elan, Elik, Enik, Enli, Hail, Hain, Hale, Hali, Halk, Hane, Hani, Hela, Hile, İane, İken, İkna, İlah, İlan, İlke, İnak, İnal, İnek, İnha, Kail, Kain, Kale, Kani, Kile, Klan, Laik, Lain, Lake, Lika,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ali, Ani, Ela, Elk, Hak, Hal, Han, Hin, İka, İla, İle, İlk, Kah, Kal, Kan, Kel, Kil, Kin, Lak, Lan, Leh, Nal,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, An, Eh, Ek, El, En, Ha, He, İl, İn, Ke, Ki, La, Le, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.