AHBAPLIK (TDK)

Ahbap olma durumu, ünsiyet: "Bizim de bahçıvan kızı ile ahbaplığımız şurada birkaç gün daha ya sürer ya sürmez!"- O. C. Kaygılı.

Ahbaplık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi H , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi P , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHBAP Nedir?


1 . Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse: "Ben yeni tanıdım ama, kızın eski ahbapları imişler!"- O. C. Kaygılı.
2 . ünlem, teklifsiz konuşmada Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü: "Baksana ahbap!"- .

BAHÇIVAN Nedir?


1 . Bir bahçenin düzenlenmesi ve bakımıyla görevli kimse: "İleride iki büklüm eğilmiş, elindeki çapayla tarhlarda çalışan bahçıvan, otomobilin gelişini görünce ağır ağır doğruldu."- H. E. Adıvar.
2 . Geçimini bahçe ürünlerini yetiştirip satmakla sağlayan kimse.

BİRKAÇ Nedir?


1 - Çok olmayan, az sayıda, az.
2 - Az sayıda kimse.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

SÜRME Nedir?


1 . Sürmek işi.
2 . Kapı kanadını içeriden kapama, dolap kapağını yerinde tutma vb. işlere yarayan ve yuvası içinde ileri geri sürülebilen sistem, sürgü: "Kapıyı kapadı. Üstünde anahtar ve sürme yoktu."- P. Safa.
3 . Masa ve dolapta küçük çekmece.
4 . sıfat Sürülerek kullanılan: "Sürme kapı. Sürme kapak."- . Birleşik Sözler sürme iskele http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=sürme iskele&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 iç sürme http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=iç sürme&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 kökten sürme http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kökten sürme&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 top sürme http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=top sürme&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 sürme (II) isim Kirpik diplerine sürülen siyah boya, sürme, is: "Genç güzel aşçı kadının kirpiklerinde sürme, parmaklarında kına yoktu."- A. Gündüz.

ŞURA Nedir?

(Anlatana ya da söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer.

ÜNSİYET Nedir?

Ahbaplık, arkadaşlık; alışkanlık.

A A B H I K L P Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ahbaplık,

6 Harfli Kelimeler

Kapalı, Pahalı,

5 Harfli Kelimeler

Abalı, Ablak, Ahbap, Ahlak, Bakla, Balık, Balkı, Haklı, Halka, Kalbı, Kalıp, Kaplı, Klapa, Lakap, Pahal, Plaka,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Aklı, Alık, Apak, Bakı, Bala, Hakı, Hala, Halı, Halk, Kaba, Kala, Kalp, Kapı, Laka, Lapa, Paha, Pala, Plak,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aha, Aka, Akı, Ala, Alp, Bak, Bal, Bap, Hab, Hak, Hal, Hap, Hık, Kah, Kal, Kap, Kıl, Lak, Lap, Pah, Pak, Pal,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Ak, Al, Ha, Ih, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.