AHBAPÇAVUŞLAR (TDK)

her vakit birlikte görülen ve birbirine çok bağlı olan arkadaşlar için söylenir.

Ahbapçavuşlar kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi H , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi P , altıncı harfi Ç , yedinci harfi A , sekizinci harfi V , dokuzuncu harfi U , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi L , onikinci harfi A , onüçüncü harfi R . Başı A sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

ARKADAŞ Nedir?


1 . Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, yaren.
2 . Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik: "Nedret'in arkadaşları bizi nezaketen davet ettiler."- M. Yesari.

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

BİRLİKTE Nedir?


1 . Bir arada, beraberce, hep beraber: "Doğrandı mübarek vatanın bağrı sebepsiz / Birlikte bugün bulmalıyız derdine çare."- T. Fikret.
2 . Yanında, beraberinde: "Kitabınızı birlikte getirdiniz mi?"- .

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VAKİT Nedir?


1 - Zaman.
2 - Bir işe ayrılmış ya da bir iş için alışılmış saatler.
3 - Çağ.
4 - Geçim, para bakımından olanak.
5 - Saptanmış olan zaman.
6 - Zaman anlatan sözcüklere belirtilen durumunda gelince "iken" anlamını verir.
7 - Ettiği, edeceği biçimindeki ortaçlardan sonra getirilerek zaman belirteçleriyapılır.
8 - Olanak, fırsat.

A A A A B H L P R U V Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Abuhava, Ahbapça, Çalpara, Paçavra, Palavra,

6 Harfli Kelimeler

Alabaş, Arapça, Avrupa, Bulvar, Çapula, Şalupa, Şalvar, Ulahça,

5 Harfli Kelimeler

Abraş, Açval, Ahbap, Ahşap, Ahval, Araba, Avara, Avşar, Bahar, Balar, Barça, Bavul, Buhar, Çalap, Çalar, Çapar, Çapla, Çapul, Çavuş, Çulha, Çupra, Çuval, Çuvaş, Halaç, Hapşu, Haraç, Harap, Havlu, Havra, Havuç, Larva, Lavaş, Pabuç, Paçal, Pahal, Parça, Pruva, Şahap, Şarap, Şavul,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Abra, Açar, Ahar, Ahşa, Alpu, Apaş, Araç, Arap, Arpa, Aşar, Aval, Avar, Avlu, Avuç, Bala, Bara, Bula, Bura, Burç, Çaba, Çapa, Çuha, Hala, Hara, Harç, Harp, Haşa, Hava, Hurç, Lapa, Larp, Lava, Paça, Paha, Pala, Palu, Para, Paşa, Ruba,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Aha, Ahu, Ala, Alp, Ara, Arp, Arş, Baç, Bal, Bap, Bar, Baş, Bav, Bul, Çal, Çap, Çar, Çav, Çul, Hab, Haç, Hal, Hap, Har, Hav, Huş, Lap, Lav, Lup, Pah, Pal, Pul, Rab, Rap, Ruh, Şah, Şal, Şap,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Aç, Ah, Al, Ar, Aş, Av, Bu, Ha, Hu, La, Ra, Şu, Uç, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.