AHIRLAMAK (TDK)

Hayvan ahırda uzun süre kalıp hamlaşmak.

Ahırlamak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi H , üçüncü harfi I , dördüncü harfi R , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı A sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHIR Nedir?

Evcil büyükbaş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı.

HAMLA Nedir?


1 . Küreklerin bir kez suya daldırılıp çıkarılması.
2 . Sandalın bu biçimde aldığı yol.
3 . Kıçtan birinci oturak: "Filikada hamlada oturan gemici, bir eliyle rıhtımın kenarına tutunmuş."- Z. Selimoğlu.

HAMLAŞMA Nedir?

Hamlaşmak durumu.

HAMLAŞMAK Nedir?

Ham duruma gelmek.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KALIP Nedir?


1 . Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç: "İstenilen kalıplarda ve istenilen nüanslarda heykeller yapılabilir."- P. Safa.
2 . Biçki modeli, patron.
3 . sıfat Genellikle küp biçiminde yapılan: "Bir kalıp peynir."- . "İki kalıp sabun."- .
4 . mecaz Gösterişli görünüş: "Kalıbına bakarsan aslan gibi."- .
5 . mecaz Biçim, durum: "Muayyen bir kalıba girecek insana benzemiyordu."- H. E. Adıvar.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

A A A H I K L M R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ahırlamak,

8 Harfli Kelimeler

Ahırlama, Arıklama, Arılamak, Harlamak, Hırlamak, Iralamak, Makaralı,

7 Harfli Kelimeler

Ahlamak, Alarmak, Arılama, Haklama, Harlama, Hırlama, Ihlamak, Iralama, Kalamar, Karılma, Karlama, Malkara, Markalı, Rakamlı,

6 Harfli Kelimeler

Aharlı, Ahlama, Aklama, Alarma, Amalık, Araklı, Aralık, Aramak, Arkalı, Armalı, Hamlık, Harlak, Ihlama, Iklama, Iramak, Kamalı, Kamara, Karalı, Karama, Karıma, Makara, Malkar,

5 Harfli Kelimeler

Ahkam, Ahlak, Ahmak, Akala, Alaka, Alarm, Alkım, Almak, Araka, Arama, Haklı, Halka, Hamak, Hamal, Hamla, Haram, Harım, Harlı, Hırka, Ihmak, Irama, Irmak, Kahır, Kalım, Kalma, Karha, Karlı, Karma, Kılma, Kırma, Mahal, Mahra, Malak, Maral, Marka, Rahım, Rakam, Rakım, Ramak,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Ahır, Akar, Akıl, Akım, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alma, Amal, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Hakı, Hala, Halı, Halk, Hara, Ihma, Irak, Kala, Kama, Kara, Karı, Kral, Laka, Lama, Mala, Mark, Rakı,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Aka, Akı, Ala, Ama, Ara, Arı, Ark, Hak, Hal, Ham, Har, Hık, Hır, Ira, Irk, Kah, Kal, Kam, Kar, Kıl, Kır, Lak, Lam, Mal, Mıh, Ram, Rıh,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, Am, Ar, Ha, Ih, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.