AGLÜTİNASYON (TDK)

Kümeleşim.

Aglütinasyon kelimesi baş harfi A son harfi N olan bir kelime. Başında A sonunda N olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi G , üçüncü harfi L , dördüncü harfi Ü , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi N , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi Y , onbirinci harfi O , onikinci harfi N . Başı A sonu N olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KÜME Nedir?


1 . Tümsek biçimindeki yığın.
2 . Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup: "Tarla kuşları Mustafa'nın sabanı altından yeni kurtulmuş olan kaba çığır üzerine kümeyle konarak buldukları tohumlara gaga çalmakta idiler."- N. Nâzım.
3 . Tomar.
4 . eğitim bilimi Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
5 . spor Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
6 . spor Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.

KÜMELEŞİM Nedir?

Bir hastalığa karşı aşılanmış olan veya hastalık geçirmiş bir canlının kanında bulunan maddenin, hastalığın mikroplarını küme durumuna getirme olayı, aglütinasyon.

A A G L N N O S T Y Ü İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Aglütinasyon,

8 Harfli Kelimeler

Gülistan, Nütasyon, Tansiyon,

7 Harfli Kelimeler

Analist, İtalyan,

6 Harfli Kelimeler

Agnosi, Alyans, Analog, Anason, Atonal, Galyot, Ganyan, Lantan, Naylon, Nisyan, Saatli, Sanayi, Sigala, Sinyal, Slogan, Sütana,

5 Harfli Kelimeler

Alyan, Alyon, Anons, Anyon, Aslan, Atlas, Gaita, Galat, Galon, Gasil, Gnays, İnsan, İntan, İsnat, İsyan, Lagün, Lasta, Latin, Lisan, Liyan, Longa, Lügat, Nalan, Nanay, Nisan, Nogay, Nüans, Salat, Salon, Salta, Salto, Salya, Sanal, Sanat, Slayt, Sonat, Stilo, Sünni, Talan, Talas,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alto, Anal, Anot, Anüs, Asal, Asil, Asit, Asla, Asli, Asya, Atol, Ayal, Ayan, Ayin, Ayla, Ayna, Ayni, Ayol, Gala, Gali, Gani, Gato, Güya, İlan, İlga, İnal, İnan, İnat, İsal, İsot, İyon, İyot, Lain, Laso, Lata, Liga, Lota, Naat,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ala, Alg, Ali, Alo, Alt, Ana, Ani, Ant, Asa, Asi, Ast, Ata, Ati, Aya, Ayn, Gol, Gül, Gün, İla, İsa, İta, Lan, Lig, Lot, Nal, Nan, Nas, Not, Ona, Ons, Oya, Sal, San, Say, Sin, Sit, Sol, Son, Soy,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, As, At, Ay, İl, İn, İs, İt, La, Nü, Ol, On, Ot, Oy, Si, Ta, Ti, Ün, Üs, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.