AFYONLAMAK (TDK)


1 . Afyon vererek uyuşturmak, uyutmak.
2 . mecaz Telkin yoluyla doğru düşünmeyi önleyerek zararlı bir yola sürüklemek.

Afyonlamak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi F , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi O , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AFYON Nedir?

Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, güçlü bir zehir olmakla birlikte içinde morfin, kodein vb. uyuşturucular bulunan madde.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNME Nedir?


1 . Düşünmek durumu, tefekkür: "Kimsesiz bir çocuk bulup evlat edinmeyi düşünmeye başlamıştım."- R. N. Güntekin.
2 . felsefe Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu.
3 . felsefe Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SÜRÜ Nedir?


1 . Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay.
2 . Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü.
3 . Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.
4 . mecaz Yönlendirilebilen insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar.

SÜRÜKLEME Nedir?

Sürüklemek işi.

SÜRÜKLEMEK Nedir?


1 . Bir şeyi yerden kaldırmadan iterek veya çekerek götürmek: "Prenses koluma girdi, sürüklercesine büfeye götürdü."- A. Gündüz.
2 . Akarsu alıp götürmek: "Sakarya nehri kırılmış söğüt dallarını, saman çöplerini sürüklüyordu."- A. İlhan.
3 . mecaz İstekli olmayan birini bir yere götürmek, getirmek: "Seni bırakmam vallahi diyor ve bazen gittiği yerlere bile onu sürükleyip götürmek istiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . (-i, -e), mecaz Bir kimseyi, bir işi yapmaya zorlamak.
5 . (-i, -e), mecaz Kötü bir duruma, sona doğru götürmek: "Kız kardeşini kötü yola sürükledi diye babası reddetmişti."- S. F. Abasıyanık.
6 . (-i, -e), mecaz İlgi uyandırarak bırakamayacak duruma getirmek, çok ilgilendirmek: "... benim çağdaşlarımdan kim bilir kaç bin genci bahtiyar rüyalara sürüklemiştir."- Y. Z. Ortaç.

TELKİN Nedir?


1 . Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama.
2 . din b. (***) Talkın.
3 . ruh bilimi Bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla, kişinin ruhsal veya fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi: "İçinden gelen gizli bir telkin altında hareket ediyordu."- P. Safa.

UYUŞTURMA Nedir?

Uyuşturmak işi.

UYUŞTURMAK Nedir?

Uyuşmasını sağlamak, hissedemez duruma getirmek: "Ruhumu serinletecek, beynimi uyuşturacak bir masal anlat!"- R. H. Karay. uyuşturmak (II) (-i, -le) Anlaşmalarını sağlamak.

UYUTMA Nedir?

Uyutmak işi.

UYUTMAK Nedir?


1 . Uyumasını sağlamak, uyur duruma getirmek.
2 . mecaz Acı, keder vb.ni hafifletmek: "Yeisimi uyutmak için dimağımı tarih okumakla yoruyorum."- R. N. Güntekin.
3 . mecaz İlgi konusu olmaktan çıkarmak, unutturmak.
4 . mecaz Aldatmak, kandırmak: "Bugün yarın diye uyuttun durdun beni."- A. İlhan.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

YOLUYLA Nedir?


1 . Aracılığıyla, vasıtasıyla: "Dilekçesini kaymakamlık yoluyla göndermiş."- .
2 . Yöntemiyle, usulüne uygun olarak: "Her işi yoluyla yapar."- .

ZARARLI Nedir?

Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

A A A F K L M N O Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Afyonlamak,

9 Harfli Kelimeler

Afyonlama, Onaylamak, Oyalanmak,

8 Harfli Kelimeler

Aylanmak, Onaylama, Oyalamak, Oyalanma, Oylanmak, Yalanmak, Yanlamak, Yoklanma,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Almanak, Amonyak, Anlamak, Aylamak, Aylanma, Aynakol, Kanlama, Kaynama, Mankafa, Manolya, Oflamak, Oklanma, Oyalama, Oylamak, Oylanma, Oynamak, Yalamak, Yalanma, Yanlama, Yoklama,

6 Harfli Kelimeler

Afakan, Aklama, Alanya, Anamal, Anlama, Aylama, Falaka, Fanyol, Flaman, Kaloma, Kalyon, Kamyon, Kanama, Kofana, Malafa, Manyak, Manyok, Nafaka, Oflama, Oklama, Olanak, Onamak, Oylama, Oynama, Yalaka, Yalama, Yalman, Yanmak, Yolmak, Yonmak,

5 Harfli Kelimeler

Afyon, Akala, Aklan, Akman, Alaka, Alkan, Almak, Alman, Alyan, Alyon, Anlak, Anlam, Anmak, Aylak, Aymak, Falan, Falya, Fanya, Flama, Kalan, Kalay, Kalfa, Kalma, Kalya, Kaman, Kanal, Kanma, Kayan, Kayma, Kolan, Kolay, Konma, Konya, Koyma, Lokma, Mafya, Malak, Malya, Mayna, Olmak,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Akma, Alan, Alay, Alfa, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anka, Anma, Ayak, Ayal, Ayan, Ayla, Ayma, Ayna, Ayol, Faal, Flok, Folk, Foya, Kafa, Kala, Kama, Kana, Kano, Kaya, Klan, Klon, Kofa, Kola, Koma, Laka, Lama, Mala, Mana, Mano,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Alo, Ama, Ana, Aya, Ayn, Fak, Fal, Fan, Fay, Fok, Fol, Fon, Kal, Kam, Kan, Kay, Kof, Kol, Kom, Koy, Laf, Lak, Lam, Lan, Lok, Mal, Nal, Nam, Nom, Oma, Ona, Oya, Yak, Yal, Yan, Yok, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, An, Ay, Fa, La, Of, Ok, Ol, Om, On, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.