AFRODİZYAK (TDK)

Cinsel duyguları veya isteği uyaran veya artıran madde.

Afrodizyak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi F , üçüncü harfi R , dördüncü harfi O , beşinci harfi D , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi Y , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARTI Nedir?


1 . Toplama işleminde + işaretinin adı, zait.
2 . sıfat, matematik Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.
3 . mecaz Fazlalık: "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza."- N. Meriç.

CİNSEL Nedir?

Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

UYARAN Nedir?


1 . Uyarma işini yapan (kimse veya şey), münebbih.
2 . Organizmada uyarım yaratan, uyarıcı: "Kahve, uyaran maddelerden biridir."- .
3 . isim Bir uyarım, bir tepki yaratan herhangi bir güç, uyarıcı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A D F K O R Y Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Afrodizyak,

7 Harfli Kelimeler

Diyakoz, Ziyadar,

6 Harfli Kelimeler

Afrika, Farazi, Farika, Fariza, Fiyaka, Korida, Radika, Yardak, Zodyak, Zoraki,

5 Harfli Kelimeler

Afaki, Afazi, Arazi, Ardak, Ariya, Ariza, Arkoz, Azoik, Dayak, Diyar, Fakir, Farad, Fayda, Firak, Fodra, İdrak, İfraz, İkraz, Kadar, Kadir, Kadro, Kafir, Kayar, Kayra, Kiraz, Kofra, Korza, Koyar, Orada, Oraya, Radyo, Rafya, Yarak, Yarda, Yarka, Yazar, Zarif,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Aday, Afak, Akar, Akor, Araf, Arak, Araz, Arda, Arif, Arka, Arya, Ayak, Ayar, Ayaz, Azar, Dair, Dara, Diya, Faik, Faiz, Fakr, Fark, Farz, Fora, Foya, Frak, Friz, İkaz, Kafa, Kafi, Kara, Kari, Karo, Kaya, Kaza, Kira, Kofa, Kora, Koza,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Afi, Aka, Ara, Ari, Ark, Arz, Aya, Aza, Dar, Daz, Dik, Diz, Dok, Doz, Fak, Far, Fay, Faz, Fok, İfa, İka, Kar, Kay, Kaz, Kir, Kod, Kof, Kor, Koy, Koz, Oda, Ora, Oya, Raf, Ray, Yad, Yak, Yar,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ak, Ar, Ay, Az, Do, Fa, İz, Ki, Od, Of, Ok, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.