AFİŞLEMEK (TDK)


1 . Afiş asıp duyurmak.
2 . Nitelemek, göstermek: "Olayı yenilik diye afişledi."- .

Afişlemek kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi F , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı A sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AFİŞ Nedir?

Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu kez resimli, duvar ilanı.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

DUYURMA Nedir?

Duyurmak işi.

DUYURMAK Nedir?


1 . Duymasını sağlamak: "Sesini duyuramadığını anlayarak daha kuvvetle tekrar etti."- P. Safa.
2 . İlan etmek.
3 . mecaz Sezdirmek.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

GÖSTERMEK Nedir?


1 . Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek: "Vitrindeki oyuncağı parmağıyla gösterdi."- .
2 . (-i, -e) Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak: "Size kitaplarımı göstereyim."- .
3 . Belirtmek, anlatmak: "Bu söz onun iyi niyetini gösteriyor."- .
4 . (-e) Bir şeyin etkisi altında tutulmak: "Güneşe göstermek. Aleve göstermek."- .
5 . (-e) Kanıtla inandırmak: "Bunun böyle olduğunu size göstereceğim."- .
6 . (nsz) Öğretmek, açıklamak: "Yol göstermek."- .
7 . (-e, nsz) Yapmasını söylemek, görevlendirmek: "Size ne iş gösterdiler?"- .
8 . Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek: "Bu seni ablandan daha şirin gösteriyor, emin ol!"- R. N. Güntekin.
9 . Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak: "Gerçekleri çarpıtarak gösteriyor."- .
10 . (nsz) Görünmek, benzemek. 1
1 . (yardımcı fiil) Etmek: "İtaat göstermek. Dayanışma göstermek."- . 1
2 . (-e), mecaz Sert bir biçimde karşılık vermek: "Anası da babasının küfürlerini tekrarlıyor, evde ona göstereceğini söylüyor, gözlerini açıyor, başını sallıyordu."- Ö. Seyfettin.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELEME Nedir?

Nitelemek işi.

NİTELEMEK Nedir?

Bir şeyin niteliğini belirtmek.

YENİLİK Nedir?


1 . Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği.
2 . Eskimiş, zararlı veya yetersiz sayılan şeyleri yeni, yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme, teceddüt: "Türkiye'de geniş ölçüde bir yenilik çabası göze çarpmaktadır."- .

A E E F K L M İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Afişlemek,

8 Harfli Kelimeler

Afişleme, Fişlemek, Şiflemek,

7 Harfli Kelimeler

Eşilmek, Fişleme, İşlemek, Melaike, Meşelik, Şifleme,

6 Harfli Kelimeler

Efelik, Ekilme, Ekşime, Emekli, Eşilme, İşemek, İşleme, Kafile, Kaşeli, Kefeli, Kelime, Melike, Meşale, Şeflik, Şemail,

5 Harfli Kelimeler

Afişe, Akemi, Amele, Eflak, Eklem, Elmek, Email, Emlak, Emlik, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Felek, Fişek, Fişka, İkame, İkmal, İlmek, İmale, İmlek, İşeme, İşkal, İşlek, İşlem, Kaime, Kalem, Kamil, Kaşif, Kefal, Kefil, Kelam, Kelem, Keleş, Kemal, Keşif, Klima, Klişe, Mafiş,

4 Harfli Kelimeler

Afiş, Aile, Akil, Akim, Akli, Alem, Alim, Amel, Amfi, Amil, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elif, Elik, Elim, Elma, Emek, Emel, Emik, Emiş, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Faik, Fail, Feke, File, Film, Fişe, Flaş, İaşe, İfşa, İlam, İlke, İlme,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Ali, Aşk, Efe, Eke, Ela, Elk, Fak, Fal, Faş, Fek, Fel, Fil, Fiş, İfa, İka, İla, İle, İlk, İma, Kal, Kam, Kaş, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Laf, Lak, Lam, Lef, Leş, Lif, Lim, Mai, Mal, Maş, Mil, Şak,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, Aş, Ek, El, Em, Eş, Fa, Fe, İl, İm, İş, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.