AFFETTİRMEK (TDK)

Bağışlanmasını sağlamak.

Affettirmek kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi F , üçüncü harfi F , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIŞ Nedir?

Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

BAĞIŞLANMA Nedir?

Bağışlanmak işi, affedilme.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

A E E F F K M R T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Affettirmek,

10 Harfli Kelimeler

Affettirme,

9 Harfli Kelimeler

Takimetre,

8 Harfli Kelimeler

Affetmek, Atfetmek, Ettirmek, Titremek,

7 Harfli Kelimeler

Affetme, Atfetme, Efektif, Ektirme, Emektar, Eritmek, Ettirme, Firkete, Katetme, Kefaret, Keramet, Kreatif, Marifet, Reaktif, Tefarik, Tefrika, Tematik, Titreme, Trakeit,

6 Harfli Kelimeler

Ekarte, Emaret, Erimek, Eritme, Etiket, Etkime, Fertik, Fetret, Firkat, İkamet, İmaret, Katmer, Kerime, Kertme, Market, Mefret, Merkat, Mertek, Metrik, Miktar, Refika, Taktir, Tarife, Tefrik, Tefrit, Tekfir, Terfik, Termik, Termit, Titrek, Titrem, Trafik, Trakit,

5 Harfli Kelimeler

Afife, Akemi, Aktif, Arefe, Arife, Efekt, Efkar, Efrat, Emare, Emtia, Erika, Erime, Ermek, Etmek, Etraf, Fakir, Ferik, Ferma, Fifre, Firak, Firma, Fitre, İffet, İfrat, İftar, İkame, İkram, İrkme, İtmek, Kafir, Kaime, Kamer, Kamet, Katre, Kefir, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kerte,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Afif, Akim, Akit, Amfi, Amir, Amit, Arif, Atik, Ekim, Ekme, Ekti, Emek, Emet, Emik, Emir, Erat, Erek, Erik, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etik, Etki, Etme, Faik, Fakr, Fare, Fark, Feke, Fert, Fire, Frak, İare, İfta, İmar, İrat,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Efe, Eke, Erk, Eti, Fak, Far, Fek, Fer, Fit, İfa, İka, İma, İta, Kam, Kar, Kat, Kem, Ker, Ket, Kim, Kir, Kit, Mai, Mat, Met, Mir, Mit, Raf, Ram, Ret, Tak, Tam,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Am, Ar, At, Ek, Em, Er, Et, Fa, Fe, İm, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.