AFFETMİŞSİNİZ (TDK)

"hiç de öyle değil," "yanılıyorsunuz" anlamında kullanılır.

Affetmişsiniz kelimesi baş harfi A son harfi Z olan bir kelime. Başında A sonunda Z olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi F , üçüncü harfi F , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi M , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi S , onuncu harfi İ , onbirinci harfi N , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi Z . Başı A sonu Z olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

ÖYLE Nedir?


1 . Onun gibi olan, ona benzer: "Ben öyle bir şey demedim."- R. H. Karay.
2 . zarf O yolda, o biçimde, o tarzda: "... öyle tembel tembel salınışları, birdenbire öyle bir duruşları, arkalarına bir bakışları var ki insanı çileden çıkarıyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . zarf (ö'yle) O denli, o kadar, o derece: "Bugünlerde biraz üzüntü içindeysen de kasavetlenmeyesin öyle."- O. C. Kaygılı.
4 . ünlem İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz: "O ne biçim iş öyle! O nasıl hayvan öyle!"- .

A E F F M N S T Z İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Affetmişsin,

8 Harfli Kelimeler

Feminist, Fetişizm, İffetsiz, Neftimsi, Siftinme,

7 Harfli Kelimeler

Eşitsiz, Fantezi, İntizam, İstiane, İstimna, İstinaf, İstizan, Minesiz, Tanesiz,

6 Harfli Kelimeler

Amnezi, Ateizm, Ateşin, Azimet, Esinti, Etamin, Ezinti, Faşist, Faşizm, Fistan, Fişsiz, İmtina, İntifa, İstifa, İşitim, İşitme, İtişme, İzafet, Maişet, Manşet, Mantis, Matine, Menafi, Misina, Namzet, Nasfet, Nizami, Saffet, Santim, Sinema, Sinizm, Tanzim, Tasnif, Taşizm, Tazmin,

5 Harfli Kelimeler

Afife, Afişe, Afşin, Anemi, Anime, Atfen, Aznif, Emtia, Ensiz, Enzim, Esnaf, Eşsiz, Etsiz, Ezani, Fanti, Faset, Fasit, Fesat, Fetiş, Finiş, Fitin, Fitne, İffet, İfsat, İnfaz, İnsaf, İnşat, İsmen, İsmet, İsnat, İstem, İstif, İstim, İşsiz, İtina, İzafe, İzafi, Mafiş, Manti, Masif,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Afif, Afis, Afiş, Amfi, Amin, Amit, Anif, Asit, Ateş, Azim, Azit, Eman, Emin, Emiş, Enam, Esim, Esin, Esma, Esna, Eşit, Ezan, Faiz, Fani, Fena, Fent, Feza, Fişe, İane, İaşe, İfna, İfşa, İfta, İman, İmza, İnam, İnat, İniş, İnme, İnşa,

3 Harfli Kelimeler

Afi, Aft, Ait, Ani, Ant, Asi, Ast, Ate, Ati, Eti, Eza, Fan, Fas, Faş, Faz, Fen, Fes, Fin, Fiş, Fit, İfa, İma, İni, İsa, İta, İti, Mai, Mas, Maş, Mat, Men, Met, Mis, Mit, Nam, Nas, Naz, Nem, Net, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Af, Am, An, As, Aş, At, Az, Em, En, Es, Eş, Et, Fa, Fe, İm, İn, İs, İş, İt, İz, Me, Mi, Ne, Se, Si, Şe, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.