AFFETMEMEK (TDK)

bağışlamamak, hoş görmemek: "Kendisini bırakıp gittiğimden dolayı uğradığı ihanetin hıncı ile pek kolay affetmeyecekti."- R. H. Karay.

Affetmemek kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi F , üçüncü harfi F , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi K . Başı A sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIŞ Nedir?

Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

BAĞIŞLAMA Nedir?


1 . Bağışlamak işi, yarlıgama, mağfiret, gufran.
2 . Hibe etme.

DOLAYI Nedir?


1 . Çevrede, etrafta bulunan: "Atlar koşacak. Pehlivanlar güreşecek. Şehirden, dolayı köylerden çağrılanlar geliyorlar."- M. Ş. Esendal.
2 . zarf Ötürü: "Daha dün bu sözümden dolayı okşuyorlardı."- R. H. Karay.

GÖRME Nedir?

Görmek işi, rüyet.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KOLAY Nedir?


1 . Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı: "Cebimde mevcut paradan bu kadar bir şey buna tahsis etmek pek kolaydı."- H. Z. Uşaklıgil.
2 . isim Kolaylık: "İşin kolayını buldum."- .
3 . zarf Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe: "Yolu bulmak kolay oldu."- Halikarnas Balıkçısı.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

A E E E F F K M M T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Affetmemek,

8 Harfli Kelimeler

Affetmek,

7 Harfli Kelimeler

Affetme,

5 Harfli Kelimeler

Efekt, Emmek, Etmek, Kamet, Maket, Matem, Memat, Tekme, Temek,

4 Harfli Kelimeler

Afet, Amme, Ekme, Emek, Emet, Emme, Etek, Etme, Feke, Kafe, Kame, Kefe, Keme, Kete, Meke, Meme, Meta, Tefe, Teke, Tema,

3 Harfli Kelimeler

Aft, Ate, Efe, Eke, Fak, Fek, Kam, Kat, Kem, Ket, Mat, Met, Tak, Tam, Tef, Tek, Tem,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Am, At, Ek, Em, Et, Fa, Fe, Ke, Me, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.