AFAK (TDK)

Ufuklar: "Garp'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, / Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var."- M. A. Ersoy.

Afak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi F , üçüncü harfi A , dördüncü harfi K . Başı A sonu K olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AFAK Nedir?

Ufuklar: "Garp'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, / Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var."- M. A. Ersoy.

ÇELİK Nedir?


1 . Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, polat: "Süngülerini çelikten birer parmak gibi göğe kaldırmışlar."- R. E. Ünaydın.
2 . sıfat Bu alaşımdan yapılmış: "Tavandaki abajursuz, çelik elektrik lambasını yakmış okuyordu."- S. F. Abasıyanık.

DOLU Nedir?

Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü: "Dolu ekinlerini vurmuşsa bir yıl aç demekti."- T. Buğra.

DUVAR Nedir?


1 . Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem.
2 . Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel: "Karabaş, bostan duvarının gölgesinde öğle uykusuna serilir."- Y. Z. Ortaç.
3 . mecaz Sonuç alınamayan yer.
4 . mecaz Engel: "İki arkadaşın arasında aşılmaz bir duvar vardı."- .
5 . spor Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

İMAN Nedir?


1 . İnanç.
2 . mecaz Güçlü inanç, inan: "Kalpleri vatan aşkı ve imanı ile doluydu."- H. C. Yalçın.

UFUK Nedir?


1 - Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, gözerimi, çevren.
2 - Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer,çevren, gözerimi.
3 - Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü, °ihata.
4 - Çevre, dolay.

ZIRHLI Nedir?


1 . Zırh giymiş veya zırh kaplanmış: "... uçsuz bucaksız bir tank, panzer ve zırhlı araba zinciri ... geçip gidiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . isim Büyük bir bölümü mermilere ve uçak bombalarına karşı bir zırhla korunmuş, genellikle büyük tonajlı açık deniz gemisi: "5-1
8 Mart muharebesi bizim zaferimizle bitmişti, düşman zırhlılarının canına okumuşuz."- A. Gündüz.

A A F K Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Afak, Kafa,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Fak,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Fa,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.