AFŞAR (TDK)

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri, Avşar.

Afşar kelimesi baş harfi A son harfi R olan bir kelime. Başında A sonunda R olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi F , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi R . Başı A sonu R olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AVŞAR Nedir?

Afşar.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BOYUN Nedir?


1 - Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi.
2 - Şişe, güğüm gibi kapların ya da vida, cıvata gibi araçların dar olan üst bölümü.
3 - Sorumluluk.
4 - Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

DÖRT Nedir?


1 . Dört sayısının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 4, IV rakamlarının adı.
3 . sıfat Üçten bir artık.

OĞUZ Nedir?

İyi huylu (kimse). Oğuz (II) özel, isim XI. yüzyılda Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra batıya doğru göç ederek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin aslını oluşturan büyük bir Türk boyu.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

YİRMİ Nedir?


1 . On dokuzdan sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 20, XX rakamlarının adı.
3 . sıfat İki kere on, on dokuzdan bir artık: "En az yirmi şiiri ezberimdeydi."- N. Cumalı.

A A F R Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Afşar, Faraş,

4 Harfli Kelimeler

Araf, Aşar,

3 Harfli Kelimeler

Ara, Arş, Far, Faş, Raf,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ar, Aş, Fa, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.