ADEMCİLİK (TDK)

XX. yüzyılın başında simgeciliğe karşı bir tepki olarak Rusya'da ortaya çıkan bir edebiyat akımı.

Ademcilik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi D , üçüncü harfi E , dördüncü harfi M , beşinci harfi C , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı A sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

EDEBİYAT Nedir?


1 - Yazın, °literatür.
2 - Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve yapıtlarının tümü, °literatür.
3 - Yazınsal yapıtlara ilişkin bilgilerin öğretildiği ders.
4 - İçten olmayan, gereksiz, boş sözler.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAY Nedir?


1 . Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi).
2 . Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

SİMGE Nedir?

Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, sembol.

SİMGECİ Nedir?

Simgecilik yanlısı olan, sembolist.

TEPKİ Nedir?


1 . Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon.
2 . Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genellikle olumsuz söz veya davranış: "Seyircilerin şaşkınlığı geçince tepkisi başladı."- H. Taner.
3 . Karşılık verme.

YÜZYIL Nedir?


1 . Yüzyıllık süre, asır: "Yüzyıllardır düzelmemiş işleri düzeltecek değilsin ya!"- M. Ş. Esendal.
2 . İçinde yaşanılan zaman.
3 . Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 201-300 vb. olarak sayılan yüzyıllık dönem.

A C D E K L M İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ademcilik,

8 Harfli Kelimeler

Acemilik,

7 Harfli Kelimeler

Dikilme, Kademli, Kaideci, Kaideli, Medikal,

6 Harfli Kelimeler

Ademci, Adilik, Alemci, Delici, Demlik, Dilcik, Dilmek, Edimli, İadeli, İkilem, İlkeci, Kaleci, Likide, Limaki, Maliki, Mideci, Mikail, Miladi,

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Akemi, Akide, Cemal, Cemil, Cidal, Delik, Demli, Dicle, Dikel, Dikim, Dikme, Dilci, Dilek, Dilim, Dilme, Ekici, Ekili, Elcik, Email, Emcik, Emici, Emlak, Emlik, İcmal, İdame, İdeal, İkame, İkdam, İklim, İkmal, İlmek, İlmik, İmale, İmlek, İmlik, Kadem, Kadim, Kaide, Kaime,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Acil, Adem, Adil, Adli, Aile, Akil, Akim, Akli, Alem, Alim, Amel, Amil, Cali, Cami, Cedi, Celi, Cemi, Cide, Cila, Cima, Daim, Deli, Delk, Dimi, Edik, Edim, Ekim, Ekli, Elci, Elik, Elim, Elma, Emik, İade, İcma, İdam, İdea, İdil, İlam,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Adi, Ali, Cam, Cem, Cim, Dal, Dam, Dek, Dem, Dik, Dil, Eda, Edi, Ela, Elk, İde, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, Kal, Kam, Kel, Kem, Kil, Kim, Lak, Lam, Lim, Mai, Mal, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Ce, De, Ek, El, Em, İl, İm, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.