ADEM (TDK)


1 - Yokluk, hiçlik, ölüm.
2 - Osmanlıca sözcüklerle birleşerek "-siz, -lik" anlamında kullanılır.

Adem kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi D , üçüncü harfi E , dördüncü harfi M . Başı A sonu M olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

HİÇLİK Nedir?


1 . Hiç olma durumu: "Hiçlik içerisinde."- .
2 . felsefe Gerçekteki özelliklerinin, durumlarının ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı, yokluk: "Yapılmamış olan sanat sosyolojimiz de böylece gün yüzü görmeden hiçliğe karışacak."- S. Hilav.

OSMANLICA Nedir?

bakınız Osmanlı Türkçesi. Osmanlıca (II) zarf (osmanlı'ca) Osmanlının tavrı ve hareketleri gibi: "Kız yürü yürü / Osmanlıca yürü"- Halk türküsü.

ÖLÜM Nedir?


1 . Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat: "Çenesinde babamın ölüm günü gördüğüm asabi buruşmalar var."- Y. Z. Ortaç.
2 . Ölme biçimi: "Yanarak ölümü, feciydi."- .
3 . İdam cezası: "Ölüme mahkûm oldu."- .
4 . ünlem Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz: "Zalimlere ölüm!"- .
5 . mecaz Sona erme, yok olma, ortadan kalkma: "Küçük sanayinin ölümü."- .
6 . mecaz Çok büyük sıkıntı, üzüntü: "Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu."- R. N. Güntekin.

SÖZCÜ Nedir?

Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse: "Kongrede bunların beş yüz sözcüsü bulunuyordu."- H. Taner.

SÖZCÜK Nedir?

Kelime: "Can ile ruh sözcükleri çoğu zaman, aynı anlamda kullanılıyor."- A. Boysan.

YOKLUK Nedir?


1 . Yok olma, bulunmama durumu, adem, ademiyet, fıkdan, gaybubet: "Bin bu derde, yokluğa ve tehlikeye rağmen, gönül avlayan bir Bursa baharı idi."- T. Buğra.
2 . mecaz Fakirlik, yoksulluk: "Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş..."- M. Ş. Esendal.
3 . felsefe Hiçlik.

A D E M Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Adem,

3 Harfli Kelimeler

Dam, Dem, Eda,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, De, Em, Me,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.