ADAP (TDK)


1 . Töre.
2 . Yol yordam: "Edebiyatın da kendine mahsus adabı var."- O. V. Kanık.

Adap kelimesi baş harfi A son harfi P olan bir kelime. Başında A sonunda P olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi D , üçüncü harfi A , dördüncü harfi P . Başı A sonu P olan 4 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KANI Nedir?

İnanılan düşünce, °kanaat.

KANIK Nedir?


1 . Kanaatkâr.
2 . Tokgözlü.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

MAHSUS Nedir?


1 . Özgü: "Her sanata mahsus aletler vardır. Bize de böyle bir şeyler lazım..."- H. R. Gürpınar.
2 . Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır: "Vatan bizim kılıcımızın ekmeğidir. Daima kendimize mahsus, kendimize münhasır biliriz."- N. Kemal.
3 . Özel: "Kayseri'nin sayın valisine mahsus selam ederim."- B. R. Eyuboğlu.
4 . zarf Özellikle: "Buraya, mahsus bunun için geldim."- .
5 . zarf Bilerek, isteyerek, kasten: "... kapıyı mahsus açık bırakmıştı."- A. İlhan.
6 . zarf Şaka olarak, şakadan: "Mahsus söylüyor, inanmayın."- .

TÖRE Nedir?


1 . Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet: "Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir."- N. Cumalı.
2 . Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.

YORDAM Nedir?


1 . Yatkınlık, alışkanlık, yeti, meleke.
2 . halk ağzında Kılavuz, yardımcı.
3 . eskimiş Çalım.
4 . eskimiş Çeviklik, çabukluk.

A A D P Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

4 Harfli Kelimeler

Adap,

3 Harfli Kelimeler

Ada,

2 Harfli Kelimeler

Ad,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.