ADAMSENDECİ (TDK)

Tutumuna, davranışına gerekli özeni göstermeyen, umursamaz.

Adamsendeci kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi D , üçüncü harfi A , dördüncü harfi M , beşinci harfi S , altıncı harfi E , yedinci harfi N , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi C , onbirinci harfi İ . Başı A sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

GEREKLİ Nedir?

Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza: "Bize gerekli olan şey, adamakıllı bir harita, bir de kılavuz."- H. E. Adıvar.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

ÖZEN Nedir?

Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam: "Yenisini onlar özenle bileğime geçirdiler."- H. Taner.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTUM Nedir?


1 . Tutulan yol, davranış: "Anlayışsızlıklarınız ve yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz."- T. Buğra.
2 . Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

UMUR Nedir?

Aldırış etme, önem verme: "Kim aldırır? Annesi umurumda mıydı benim?"- A. İlhan.

UMURSAMA Nedir?

Umursamak durumu.

UMURSAMAZ Nedir?

Umursamayan, aldırış etmeyen.

A A C D D E E M N S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Desenci, Maddeci, Madenci, Madensi,

6 Harfli Kelimeler

Ademci, Cidden, Cismen, Edinme, Manisa, Medeni, Mesane, Nadide, Nameci, Nedime, Sadece, Samani, Sinema,

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Adese, Amade, Anemi, Anide, Anime, Aside, Cadde, Camia, Ceman, Cesim, Cinas, Daima, Danca, Demin, Denim, Denme, Desen, Dince, Dinme, Encam, Endam, Esame, İdame, İdman, İmece, İsmen, Madde, Maddi, Maden, Manas, Manca, Manda, Mania, Mesai, Mesen, Nadas, Nadim, Nedim, Nemse,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Adam, Adem, Aman, Amca, Amin, Anam, Anca, Anma, Asma, Cami, Cana, Cani, Cedi, Cemi, Cide, Cima, Cins, Daim, Dama, Dana, Dane, Dans, Dede, Deme, Deni, Dide, Dine, Edim, Edna, Eman, Emen, Emin, Enam, Ense, Esen, Esim, Esin, Esma, Esme,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ada, Adi, Ama, Ana, Ani, Asa, Asi, Cam, Can, Cem, Cim, Cin, Dam, Dem, Din, Ece, Eda, Ede, Edi, İde, İma, İsa, Mai, Mas, Men, Mis, Nam, Nas, Nem, Nim, Sac, Sam, San, Sem, Sen, Sim, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, An, As, Ce, De, Em, En, Es, İm, İn, İs, Me, Mi, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.