ADAMCAĞIZ (TDK)

Kendisine sevgi veya acıma duyulan erkek: "Öyle laf ettim ki adamcağız gezdirmeye mecbur kaldı."- S. F. Abasıyanık.

Adamcağız kelimesi baş harfi A son harfi Z olan bir kelime. Başında A sonunda Z olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi D , üçüncü harfi A , dördüncü harfi M , beşinci harfi C , altıncı harfi A , yedinci harfi Ğ , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Z . Başı A sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACIMA Nedir?


1 . Acımak işi.
2 . Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet: "Sizin zerre kadar acımanız yok mu?"- H. R. Gürpınar.

ADAMCAĞIZ Nedir?

Kendisine sevgi veya acıma duyulan erkek: "Öyle laf ettim ki adamcağız gezdirmeye mecbur kaldı."- S. F. Abasıyanık.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

ERKE Nedir?


1 . Enerji.
2 . felsefe Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

ERKEK Nedir?


1 . İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.
2 . biyoloji Sperma oluşturan organizma.
3 . Yetişkin adam, bay, kadın karşıtı: "Erkekler gelince buraya, karılar işte böyle kaçar."- O. C. Kaygılı.
4 . Koca: "Kadın erkeğini uğurladı."- .
5 . sıfat, mecaz Sözüne güvenilir, mert.
6 . sıfat Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.
7 . sıfat Sert, kolay bükülmez: "Erkek demir, erkek bakır."- .

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

MECBUR Nedir?


1 . Herhangi bir konuda yükümlü, bir şeyi yapmak zorunda olan: "Biz toprağımızdan düşmanı atmaya mecburuz."- R. E. Ünaydın.
2 . eskimiş Bağlı, düşkün, tutkun.

SEVGİ Nedir?

İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu: "Sevgi ve dostluk şu dünyada o kadar az bulunan şeyler ki."- H. Taner.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A A C D I M Z Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Adamcağız,

8 Harfli Kelimeler

Mağazacı,

6 Harfli Kelimeler

Adamca, Ağdacı, Damacı, Mağaza,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Adama, Adamı, Camız, Dağcı, Maada, Zağcı,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adcı, Adım, Ağcı, Ağda, Ağım, Ağız, Ağma, Amca, Azca, Azma, Cadı, Cıda, Dama, Mazı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ada, Ağa, Ağı, Ama, Aza, Azı, Cağ, Cam, Caz, Cız, Dağ, Dam, Daz, Zağ, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Am, Az,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.