ADAMCIL (TDK)

İnsandan ürkmeyen, insana alışmış olan, insana sokulan, sıcakkanlı, munis: "Hem de ne adamcıldır, ne candır, bilseniz."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Adamcıl kelimesi baş harfi A son harfi L olan bir kelime. Başında A sonunda L olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi D , üçüncü harfi A , dördüncü harfi M , beşinci harfi C , altıncı harfi I , yedinci harfi L . Başı A sonu L olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAM Nedir?


1 . İnsan.
2 . Erkek kişi, kadın karşıtı: "İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak."- M. Ş. Esendal.
3 . Birinin yanında ve işinde bulunan kimse: "Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar."- K. Tahir.
4 . Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: "Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı."- C. Meriç.
5 . Birinin sözünü dinleyen, nazını çeken kimse, kayırıcı: "O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez."- .
6 . Görevli kimse: "Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse."- R. H. Karay.
7 . İyi huylu, güvenilir kimse: "Amcam, güngörmüş bir adamdı."- R. N. Güntekin.
8 . Bir alanda derin bilgisi olan kimse: "Bir sanatçının, bilim adamının düşünmek için bol zamana ihtiyacı vardır."- H. Taner.
9 . Bir alanı benimseyen kimse.
10 . ünlem Bir şeyin önemsenmediği anlatılmak istendiğinde kullanılan söz: "Adam, vazgeç!"- . 1
1 . halk ağzında Eş, koca.

ADAMCIL Nedir?

İnsandan ürkmeyen, insana alışmış olan, insana sokulan, sıcakkanlı, munis: "Hem de ne adamcıldır, ne candır, bilseniz."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ALIŞ Nedir?

Alma işi.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

MUNİS Nedir?


1 . Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan.
2 . Cana yakın, uysal, sevimli: "Ağlamaktan renkleri silinmiş zannolunan küçük munis gözleriyle bakıyordu."- O. S. Orhon.
3 . mecaz Uygun: "Bu fikir birdenbire bana o kadar munis, yapılabilmesi o kadar kolay göründü ki hemen yola düştüm."- Y. K. Karaosmanoğlu.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SICAK Nedir?


1 . Havadaki yüksek ısı: "Bu sıcakta arada bir şeyler içip yemeden çalışılmıyor."- N. Cumalı.
2 . Sıcak yer: "Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Hamam.
4 . sıfat Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı: "Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti."- O. Kemal.
5 . sıfat Isısı yüksek olan, çok ısınmış: "Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi."- A. Gündüz.
6 . sıfat, mecaz Dostça olan, sevgi dolu: "Sıcak bir karşılama. Sıcak bir yuva."- .

SICAKKANLI Nedir?


1 . Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan): "Kuşlar, memeliler sıcakkanlı hayvanlardır."- .
2 . mecaz Sevimli, cana yakın, sempatik: "Diğerine gelince: Bu pek sıcakkanlı, pek samimi bir gençtir."- M. Ş. Esendal.

SOKU Nedir?


1 . Taş dibek: "Evlerinin önü bulgur sokusu / Yel estikçe gelir yarin kokusu."- Halk türküsü.
2 . Dibekte, havanda tahıl dövmeye yarayan tokmak.

ÜRKME Nedir?

Ürkmek durumu, tevahhuş.

A A C D I L M Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Adamcıl,

6 Harfli Kelimeler

Damacı, Damalı, Lamacı,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Adalı, Adamı, Camlı, Dalma, Damal, Damla, Damlı, Malca, Malcı,

4 Harfli Kelimeler

Adam, Adcı, Adıl, Adım, Adlı, Aldı, Alım, Alma, Amal, Amca, Cadı, Cıda, Dama, Lama, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ada, Ala, Ama, Cam, Dal, Dam, Lam, Mal,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Am, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.