ADAMCIK (TDK)


1 . Kendisine acınılan kimse: "Bir tarafa dayanıp durdum. Adamcık benimle hiç meşgul olmuyor göründü."- M. Ş. Esendal.
2 . Yerilen, küçümsenen kimse.

Adamcık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi D , üçüncü harfi A , dördüncü harfi M , beşinci harfi C , altıncı harfi I , yedinci harfi K . Başı A sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADAMCIK Nedir?


1 . Kendisine acınılan kimse: "Bir tarafa dayanıp durdum. Adamcık benimle hiç meşgul olmuyor göründü."- M. Ş. Esendal.
2 . Yerilen, küçümsenen kimse.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MEŞGUL Nedir?


1 - Bir işle uğraşan, iş görmekte olan.
2 - Çalışır, kullanılır durumda olan, dolu.
3 - Her an çalışan (kimse).
4 - (Zihin, kafa için) Düşünceye dalmış, dalgın.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

A A C D I K M Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Adamcık,

6 Harfli Kelimeler

Acıkma, Acımak, Adacık, Damacı, Kamacı,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Adamı, Cıdak, Damak,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adcı, Adım, Akım, Akma, Amca, Cadı, Caka, Cıda, Dama, Kadı, Kama,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ada, Aka, Akı, Ama, Cam, Cık, Dam, Kam,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.