ADALETLİ (TDK)

Adil: "Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır."- Anayasa.

Adaletli kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi D , üçüncü harfi A , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ . Başı A sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADALETLİ Nedir?

Adil: "Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır."- Anayasa.

ADİL Nedir?


1 - Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli.
2 - Hakka uygun, haklı, eşit, eşitliğe uygun, hakkaniyetli.

ANAYASA Nedir?

Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi.

ÇALI Nedir?

Böğürtlen, ahududu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki.

ÇALIŞ Nedir?

Çalma işi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı.

ÇALIŞAN Nedir?

Bir iş kolunda, bir kurumda görevli olan kimse.

ETME Nedir?

Etmek işi.

GEREKLİ Nedir?

Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza: "Bize gerekli olan şey, adamakıllı bir harita, bir de kılavuz."- H. E. Adıvar.

TEDBİR Nedir?


1 . Önlem.
2 . Hazırlık: "Amma ki töre değiştirmek çok tedbir ve çok düşünce ister."- T. Buğra.

UYGUN Nedir?


1 . Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip: "Rıza Efendi'de yerine, zamanına ve konusuna uygun hikâyeler vardır."- T. Buğra.
2 . Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
3 . mecaz Orantılı, oranlı.

ÜCRET Nedir?

Bir emeğe karşılık olarak verilen para, işgücünün ederi.

A A D E L L T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Adaletli,

7 Harfli Kelimeler

Adaleli, Dalalet,

6 Harfli Kelimeler

Adalet, Aletli,

5 Harfli Kelimeler

Adale, Adeta, Aidat, Delil, Delta, İdeal, İllet, Tadil, Talil, Teali, Tedai, Telli,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Adil, Adli, Aile, Alet, Alil, Atel, Data, Deli, Edat, Elit, Elli, Elti, Etil, Etli, İade, İdea, İlla, İlle, Lala, Lale, Lata, Liet, Tali, Tela,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Ait, Ala, Ali, Alt, Ata, Ate, Ati, Dal, Dil, Eda, Edi, Ela, Eti, İde, İla, İle, İta, Lal, Tal, Tel,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, At, De, El, Et, İl, İt, La, Le, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.