ADÇEKTİRMEK (TDK)

Adçekmek eylemini yaptırmak.

Adçektirmek kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi D , üçüncü harfi Ç , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi T , yedinci harfi İ , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı A sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ADÇEKMEK Nedir?

Rastlantıya ve talihe bağlı bir ayırma yapmak için, her birinde birer ad yazılmış kâğıtlardan birini çekmek, kura çekmek.

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

A D E E K K M R T Ç İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Çektirmek,

8 Harfli Kelimeler

Akdetmek, Çekirdek, Çektirme, Demetçik, Diretmek, Ektirmek, Kemirdek, Marketçi,

7 Harfli Kelimeler

Akdetme, Demarke, Demetçi, Diremek, Diretme, Edremit, Ekmekçi, Ektirme, Emektar, Eritmek, Etkimek, İçermek, Keramet, Kertmek, Maketçi, Mekkare, Rekaket, Tedarik, Terakki,

6 Harfli Kelimeler

Adetçe, Arktik, Çekmek, Çemrek, Çermik, Çitmek, Dermek, Dikkat, Dikmek, Direkt, Direme, Ditmek, Ekarte, Emaret, Emekçi, Erimek, Eritme, Etkime, İçerme, İkamet, İmaret, İrkmek, Kademe, Katmer, Kerime, Kertik, Kertme, Kriket, Market, Merkat, Mertçe, Mertek, Metrik, Miktar, Rikkat, Takdim, Takdir, Tedriç, Tekdir, Temadi,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Akide, Çaker, Çedik, Çekek, Çekem, Çeker, Çekik, Çekim, Çekme, Çimek, Çitar, Çitme, Daire, Dakik, Dekar, Demeç, Demek, Demet, Demir, Derik, Derme, Dikçe, Dikeç, Dikme, Dikta, Dikte, Direk, Ditme, Ekmek, Emare, Emtia, Erdek, Erdem, Erika, Erime, Erkeç, Erkek, Ermek, Etçik,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adet, Akçe, Akik, Akim, Akit, Amir, Amit, Atik, Çare, Çark, Çeki, Çeri, Çete, Çita, Daim, Dair, Dart, Deme, Derç, Dere, Deri, Derk, Dert, Dram, Dreç, Edat, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekme, Ekti, Emeç, Emek, Emet, Emik, Emir, Erat, Erek,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ari, Ark, Art, Ate, Ati, Çak, Çam, Çar, Çat, Çek, Çim, Çir, Çit, Dam, Dar, Dek, Dem, Dik, Eda, Ede, Edi, Eke, Erk, Eti, İde, İka, İma, İta, Kaç, Kak, Kam, Kar, Kat, Kek, Kem, Ker, Ket, Kik,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ak, Am, Ar, At, Çe, De, Ek, Em, Er, Et, İç, İm, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.