ACİZLERİ (TDK)

alçak gönüllülük göstermek için "ben" zamiri yerine kullanılan bir söz.

Acizleri kelimesi baş harfi A son harfi İ olan bir kelime. Başında A sonunda İ olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi C , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Z , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi R , sekizinci harfi İ . Başı A sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALÇAK Nedir?


1 . Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı: "Alçak tavanlı bir oda."- .
2 . Aşağı olan, yüksek olmayan (yer).
3 . Kısa (boy): "Alçak boylu bir adam."- .
4 . mecaz Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz, namert, rezil, hain: "Vatan hizmetinden kaçanlar alçaktır."- .

GÖNÜLLÜLÜK Nedir?

Gönüllü olma durumu.

GÖSTERMEK Nedir?


1 . Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek: "Vitrindeki oyuncağı parmağıyla gösterdi."- .
2 . (-i, -e) Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak: "Size kitaplarımı göstereyim."- .
3 . Belirtmek, anlatmak: "Bu söz onun iyi niyetini gösteriyor."- .
4 . (-e) Bir şeyin etkisi altında tutulmak: "Güneşe göstermek. Aleve göstermek."- .
5 . (-e) Kanıtla inandırmak: "Bunun böyle olduğunu size göstereceğim."- .
6 . (nsz) Öğretmek, açıklamak: "Yol göstermek."- .
7 . (-e, nsz) Yapmasını söylemek, görevlendirmek: "Size ne iş gösterdiler?"- .
8 . Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek: "Bu seni ablandan daha şirin gösteriyor, emin ol!"- R. N. Güntekin.
9 . Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak: "Gerçekleri çarpıtarak gösteriyor."- .
10 . (nsz) Görünmek, benzemek. 1
1 . (yardımcı fiil) Etmek: "İtaat göstermek. Dayanışma göstermek."- . 1
2 . (-e), mecaz Sert bir biçimde karşılık vermek: "Anası da babasının küfürlerini tekrarlıyor, evde ona göstereceğini söylüyor, gözlerini açıyor, başını sallıyordu."- Ö. Seyfettin.

YERİNE Nedir?


1 . Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere: "Bana haftalık yerine gündelik ver."- R. N. Güntekin.
2 . Başkasının adına: "Nitekim o gün eksiltmeye kendi yerine onu yollamıştı."- H. Taner.
3 . isim, edebiyat Alegori.

ZAMİR Nedir?

Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl: "Onu ya insana verilen özel adla ya da adın yerini tutan bir zamirle gösterir."- A. Erhat.

A C E L R Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Acizleri,

6 Harfli Kelimeler

Rizeli,

5 Harfli Kelimeler

Alize, Azeri, Caize, Cezai, Cezir, Cizre, Ezici, İleri, İrice, İzale, Lazer, Lezar, Rezil, Rical, Zecir, Zirai,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Aciz, Aile, Azil, Caiz, Cali, Cari, Celi, Ceza, Cila, Ecir, Ecza, Elci, Eril, İare, İcar, İcaz, İcra, İlca, İrca, İzci, Lice, Lira, Raci, Rica, Rize, Zail, Zile, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ali, Ari, Arz, Car, Caz, Cer, Ela, Eza, İla, İle, İri, Laz, Lir, Zar, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, Az, Ce, El, Er, İl, İz, La, Le, Ra, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.