ACİZANE (TDK)

Söz söyleyen kimsenin, yaptıklarını abartmamak için kullandığı "âcizlere yakışacak biçimde" anlamında bir nezaket sözü: "Ben âcizane her dilden çakarım."- H. R. Gürpınar.

Acizane kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi C , üçüncü harfi İ , dördüncü harfi Z , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi E . Başı A sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ABARTMA Nedir?

Abartmak işi.

ANLAM Nedir?


1 . Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör.
2 . mantık Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇAKAR Nedir?


1 . Denizde, açığa veya kıyılara yerleştirilen, düzenli aralıklarla ve sürekli belirli aralıklarla yanıp sönen küçük fener, şimşekli fener.
2 . Genişliği on, uzunluğu yaklaşık iki yüz elli kulaç olan balık ağı: "Kolyoz çakarı. Uskumru çakarı."- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

NEZAKET Nedir?


1 - Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, °naziklik.
2 - (Bir iş ya da durum için) Önemli olma, dikkatli davranmayı gerektirme.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

A A C E N Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Acizane,

5 Harfli Kelimeler

Caize, Cezai, Ezani, Zenci,

4 Harfli Kelimeler

Aciz, Anca, Azca, Caiz, Cana, Cani, Ceza, Ecza, Ezan, İane, İcaz, İnce, İzan, Nazi, Neci, Nice, Niza, Zina,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ana, Ani, Aza, Can, Caz, Cin, Eza, Naz, Zan, Zen,

2 Harfli Kelimeler

An, Az, Ce, En, İn, İz, Ne, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.