ACEMİLİK (TDK)


1 . Acemi olma durumu: "Karısı bırakınca şaşaladı ama acemiliğini fazla belli etmedi."- A. İlhan.
2 . Acemice davranış.

Acemilik kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi C , üçüncü harfi E , dördüncü harfi M , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACEM Nedir?

Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde.

ACEMİ Nedir?


1 . Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen.
2 . İşinde, mesleğinde yeni olan, toy: "Polis tramvaya yol vermeli, kozunu acemi şoförle paylaşmalı idi."- H. Taner.
3 . Bir yere, bir şeye yabancı olan: "Anlaşılan sen İstanbul'un acemisi olmalısın."- O. C. Kaygılı.
4 . isim, tarih Saraya yeni alınmış cariye.

ACEMİCE Nedir?

Toyca, beceriksizce, acemicesine: "Yeni usul şiirimiz, zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu."- Y. K. Beyatlı.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETME Nedir?

Etmek işi.

FAZLA Nedir?


1 . Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade: "Yaşamak için çok zorluk çekiyordu. Fazla olarak hastaydı."- R. N. Güntekin.
2 . Daha çok, aşkın: "Biz ancak Cumhuriyet devrinde elli yıldan fazla bir barış devri geçirmişiz."- B. Felek.
3 . Artmış olan: "Fazla ekmeğiniz var mı?"- .
4 . zarf Gereksiz, yersiz bir biçimde: "Fazla konuşma yeter."- .
5 . zarf Gereğinden, alışılmıştan çok olarak.

İLHAN Nedir?


1 . İmparator.
2 . İran Moğollarında hükümdarın unvanı.

A C E K L M İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Acemilik,

6 Harfli Kelimeler

Alemci, İkilem, İlkeci, Kaleci, Limaki, Maliki, Mikail,

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Akemi, Cemal, Cemil, Ekici, Ekili, Elcik, Email, Emcik, Emici, Emlak, Emlik, İcmal, İkame, İklim, İkmal, İlmek, İlmik, İmale, İmlek, İmlik, Kaime, Kalem, Kamil, Kelam, Kemal, Kilim, Klima, Maile, Malik, Mecal, Melik,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Acil, Aile, Akil, Akim, Akli, Alem, Alim, Amel, Amil, Cali, Cami, Celi, Cemi, Cila, Cima, Ekim, Ekli, Elci, Elik, Elim, Elma, Emik, İcma, İlam, İlca, İlik, İlim, İlke, İlme, İmal, İmla, Kail, Kaim, Kale, Kame, Kile, Kimi, Laik, Lake,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ali, Cam, Cem, Cim, Ela, Elk, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, Kal, Kam, Kel, Kem, Kil, Kim, Lak, Lam, Lim, Mai, Mal, Mil,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ce, Ek, El, Em, İl, İm, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.