ACEMİCE (TDK)

Toyca, beceriksizce, acemicesine: "Yeni usul şiirimiz, zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu."- Y. K. Beyatlı.

Acemice kelimesi baş harfi A son harfi E olan bir kelime. Başında A sonunda E olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi C , üçüncü harfi E , dördüncü harfi M , beşinci harfi İ , altıncı harfi C , yedinci harfi E . Başı A sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACEM Nedir?

Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde.

ACEMİ Nedir?


1 . Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen.
2 . İşinde, mesleğinde yeni olan, toy: "Polis tramvaya yol vermeli, kozunu acemi şoförle paylaşmalı idi."- H. Taner.
3 . Bir yere, bir şeye yabancı olan: "Anlaşılan sen İstanbul'un acemisi olmalısın."- O. C. Kaygılı.
4 . isim, tarih Saraya yeni alınmış cariye.

ACEMİCE Nedir?

Toyca, beceriksizce, acemicesine: "Yeni usul şiirimiz, zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu."- Y. K. Beyatlı.

BECERİ Nedir?


1 . Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet.
2 . Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.
3 . spor Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu.

BECERİKSİZ Nedir?


1 . Becerisi olmayan, usta olmayan: "O münasebetsiz ve beceriksiz adam, kısık bir sesle bütün gizli şeyleri anlattı."- A. Ş. Hisar.
2 . zarf Beceri göstermeden: "Etrafınızda mahcup, cüretsiz, beceriksiz dolaşır."- H. C. Yalçın.

BECERİKSİZCE Nedir?

Beceriksiz bir biçimde: "Bu yazı ve şiirlerin hemen hepsi, partiyi çocukça, beceriksizce öven ilkel nesnelerdi."- E. Bener.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

KÖKSÜ Nedir?

Ciğer otlarında ve yosunlarda kökü andıran, bitkinin tutunmasına yarayan bölüm.

KÖKSÜZ Nedir?


1 . Kökü olmayan.
2 . mecaz Temeli, dayanağı veya aslı olmayan: "Açık seçik bilgilere dayanmayan bir memleket sevgisinin ne kadar köksüz, ne kadar verimsiz olduğunu acı acı düşündüm."- B. R. Eyuboğlu.

ŞİİR Nedir?


1 . Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk: "Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim."- N. Ataç.
2 . mecaz Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey: "Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler."- A. Ş. Hisar.

TOYCA Nedir?

Toya yakışır bir biçimde, acemice.

USUL Nedir?


1 - Kökler, asıllar.
2 - Bir kimsenin ana, baba, dede ve nineleri.

ZEVKSİZ Nedir?


1 . Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen: "Yeni usul şiirimiz, zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . Beğenisi olmayan (kimse).
3 . Beğenişmez, hoşa gitmez bir biçimde: "Yeni usul şiirimiz, zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu"- Y. K. Beyatlı.

A C C E E M İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Acemice,

6 Harfli Kelimeler

Acemce,

5 Harfli Kelimeler

Acemi, İmece,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Cami, Cemi, Cima, İcma,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Cam, Cem, Cim, Ece, İma, Mai,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ce, Em, İm, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.