ACAYİPLEŞMEK (TDK)

Başkalaşmak, yadırganacak bir duruma gelmek.

Acayipleşmek kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi C , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Y , beşinci harfi İ , altıncı harfi P , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı A sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BAŞKALAŞMA Nedir?


1 . Başkalaşmak işi.
2 . biyoloji Embriyo evresinden ergin olana değin bir hayvanın geçirdiği biçim ve yapı değişimleri, istihale, metamorfoz: "Böcekler, yaşantılarını tamamlayıncaya kadar türlü başkalaşmalar geçirirler."- .

BAŞKALAŞMAK Nedir?


1 . Başka bir varlığa, niteliğe dönüşmek, değişmek, farklılık kazanmak: "Adamın kimliği bile bir başkalaşıyor denize adım atıldı mı."- Z. Selimoğlu.
2 . Biçim değiştirmek, istihale etmek: "Artık giyim kuşam, kılık kıyafet de başkalaşmıştı."- T. Buğra.
3 . mecaz Kötüleşmek, bozulmak.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

A A C E E K L M P Y İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Acayipleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Acayipleşme,

8 Harfli Kelimeler

Kemaliye, Meşaleci,

7 Harfli Kelimeler

Ailecek, Ameliye, Eşilmek, Eylemci, İplemek, İşlemek, Kamelya, Kimyaca, Melaike, Meşecik, Meşelik, Palmiye, Pekişme, Yemekli,

6 Harfli Kelimeler

Acayip, Ailece, Akliye, Alayiş, Alemci, Aplike, Aşkale, Caymak, Cemile, Ekilme, Ekşime, Emekli, Eşeyli, Eşilme, İşemek, İşleme, Kaleci, Kapela, Kaplam, Kaşeli, Keleci, Kelime, Lekeci, Maaile, Makale, Maliye, Melike, Meşale, Pekala, Pişmek, Piyale, Şalaki, Şaplak, Şemail, Şlempe, Yalpak, Yapmak, Yaşmak, Yelmek, Yelpik,

5 Harfli Kelimeler

Acele, Acemi, Akemi, Akşam, Almak, Almaş, Amele, Aplik, Aşmak, Aylak, Aymak, Calip, Camia, Cayma, Celep, Cemal, Cemil, Eklem, Elcik, Elmek, Email, Emaye, Emcek, Emcik, Emlak, Emlik, Epeyi, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Eylem, İcmal, İkame, İkmal, İlmek, İmale, İmece, İmlek,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Acep, Acil, Aile, Akil, Akim, Akli, Akma, Alay, Alem, Alim, Alma, Amal, Amca, Amel, Amil, Amip, Apak, Apaş, Apel, Aşma, Ayak, Ayal, Ayaş, Ayla, Ayma, Caka, Cali, Cami, Celi, Celp, Cemi, Cila, Cima, Ecel, Ekim, Ekip, Ekli, Ekme, Ekşi,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Aka, Ala, Ali, Alp, Ama, Aşk, Aya, Cam, Cem, Cep, Cim, Cip, Ece, Eke, Ela, Elk, Epe, İka, İla, İle, İlk, İma, İye, Kal, Kam, Kap, Kaş, Kay, Kel, Kem, Kep, Keş, Kil, Kim, Kip, Lak, Lam, Lap, Lep,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, Ay, Ce, Ek, El, Em, Eş, Ey, İl, İm, İp, İş, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Pe, Şe, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.