ACABA (TDK)


1 . Şüphe, kuşku: "Aklınızda bir acaba kalmasın diye söyledim."- .
2 . zarf (a'caba:) Merak, kararsızlık veya kuşku anlatan bir söz, acep: "Acaba kiminle randevusu vardı?"- S. F. Abasıyanık.

Acaba kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi C , üçüncü harfi A , dördüncü harfi B , beşinci harfi A . Başı A sonu A olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACABA Nedir?


1 . Şüphe, kuşku: "Aklınızda bir acaba kalmasın diye söyledim."- .
2 . zarf (a'caba:) Merak, kararsızlık veya kuşku anlatan bir söz, acep: "Acaba kiminle randevusu vardı?"- S. F. Abasıyanık.

ACEP Nedir?

Acaba: "Bakın çantasında acep nesi var / Bir çift kundurayla bir de fesi var."- Halk türküsü.

DİYE Nedir?


1 . Herhangi bir yargıya vararak.
2 . Niteleyerek.
3 . Sanarak, diyerek.

KALMA Nedir?


1 . Kalmak işi: "Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak."- T. Uyar.
2 . sıfat Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: "Annemden kalma bir evim vardı. Onu rehine koyarak bir ev tuttuk"- Ö. Seyfettin.

KARARSIZLIK Nedir?


1 . Kararsız olma durumu, tereddüt: "Benim yerimde kim olsa başka türlü yapamayacağına emin olduğumdan bu kararsızlıklarımı mazur görüyorum."- R. H. Karay.
2 . Düzensizlik, istikrarsızlık: "Bu ne kararsızlık, ne döneklik, muttasıl dil değiştiriyoruz."- R. H. Karay.

KİMİ Nedir?


1 . Birtakımı, bazısı, kimisi: "Kimi su çeker, kimi sebze ayıklar, kimi yufka açar, çamaşır yıkar..."- N. Cumalı.
2 . sıfat Bazı (canlı varlıklar için): "Kimi çocuklar."- .

MERA Nedir?

Otlak: "Yağmurun altında çobanıyla beraber meraya çıktı, birdenbire şaşırdı."- Ö. Seyfettin.

MERAK Nedir?


1 - Bir şeyi anlamak ya da öğrenmek için duyulan istek.
2 - Bir şeyi edinmek, yapmak, bir şeyle uğraşmak isteği.
3 - Düşkünlük, heves.
4 - Kaygı, tasa, evham.

RANDEVU Nedir?

Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma: "Bunlar bana öyle gelir ki vaktiyle verdikleri bir randevuya o gün canları istememiş de gitmemişler."- S. F. Abasıyanık.

ŞÜPHE Nedir?


1 . Kuşku: "Hiçbir şey anlamamış, şüpheler içinde yerime gelip oturmuştum."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kuruntu.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

ZARF Nedir?


1 . Kap, kılıf, sarma.
2 . İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim.
3 . İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis.
4 . dil bilgisi Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi.

A A A B C Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Acaba,

4 Harfli Kelimeler

Baca, Caba,

3 Harfli Kelimeler

Aba,

2 Harfli Kelimeler

Ab,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.