ACINMAK (TDK)


1 - Acımak eylemine konu olmak.
2 - Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek.

Acınmak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi C , üçüncü harfi I , dördüncü harfi N , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı A sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACIMAK Nedir?

Tadı acı duruma gelmek, acılaşmak: "Yağ acıdı."- . acımak (II) (nsz) Acılı, ağrılı olmak.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

ESEF Nedir?


1 . Üzüntü, kaygı, tasa: "Ötekilerin yüzünde, onunki gibi esefle karışmamış, bambaşka bir öfke vardı."- T. Buğra.
2 . Acınma, üzülme.
3 . Yerinme.

ESEFLE Nedir?

Aşırı bir biçimde: "Sizi esefle kınıyorum."- .

ESEFLENMEK Nedir?

Acınmak: "Yüzüne bakanlar içten içe, bugün gene bir hâli var diye esefleniyordu."- A. Gündüz.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

EYLEM Nedir?


1 . Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon: "Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez."- Anayasa.
2 . Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası: "Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı."- A. İlhan.
3 . dil bilgisi Fiil.

HESABINA Nedir?

yönünden, için, ... adına, yararına: "Zaten kendi hesabıma üzülüyorum, ortada ciddi bir mesele yok."- R. H. Karay.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

TEESSÜF Nedir?

Acınma, yazıklanma, yerinme.

ÜZÜLME Nedir?

Üzüntü duyma, teessür.

ÜZÜLMEK Nedir?


1 . Üzme işine konu olmak: "Karısının düştüğü bu hâle üzülmek şöyle dursun ona çok defa dadı kalfa muamelesi etmekten çekinmezdi."- R. N. Güntekin.
2 . Üzüntü duymak, kaygılanmak: "Bu apartmandan başka yere gideceksiniz diye üzülüyorum."- P. Safa.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

YAZIK Nedir?


1 . Herkesi üzebilecek şey, günah.
2 . ünlem Acınma, üzüntü anlatan bir söz: "Yazık! Bu iş böyle mi olacaktı?"- .
3 . ünlem Kınama anlatan bir söz: "Yazık sana! Böyle mi yapacaktın?"- .

YAZIKLANMA Nedir?

Yazıklanmak işi, esef, teessüf: "Yine de içimde önlenemez bir yazıklanma var."- A. Ağaoğlu.

YAZIKLANMAK Nedir?

Üzülmek, acınmak, esef etmek, teessüf etmek.

YERİNME Nedir?

Yerinmek işi, teessüf.

YERİNMEK Nedir?


1 . Acınmak, teessüf etmek.
2 . Pişman olmak.

A A C I K M N Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Acınmak,

6 Harfli Kelimeler

Acıkma, Acımak, Acınma, Anacık, Kamacı, Kınama,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Akman, Ancak, Anmak, Canım, Kaman, Kanca, Kanma, Manca, Nacak,

4 Harfli Kelimeler

Akım, Akın, Akma, Aman, Amca, Anam, Anca, Anık, Anka, Anma, Caka, Cana, Kama, Kana, Kanı, Kına, Mana,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ama, Ana, Anı, Cam, Can, Cık, Kam, Kan, Kın, Nam,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.