ACIMASIZCA (TDK)

Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, acımasızcasına, zalimce, zalimcesine, zalimane.

Acımasızca kelimesi baş harfi A son harfi A olan bir kelime. Başında A sonunda A olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi C , üçüncü harfi I , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi C , onuncu harfi A . Başı A sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACIMA Nedir?


1 . Acımak işi.
2 . Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet: "Sizin zerre kadar acımanız yok mu?"- H. R. Gürpınar.

ACIMASIZ Nedir?


1 . Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz: "Leylâ Erbil'deki acımasız eleştirelliği yalın çizgilerle dışa vurmuştu."- S. İleri.
2 . zarf Acıma duygusu olmadan, merhametsizce: "Bomboş, acımasız bakan gözler, sert ince dudaklı ağız..."- N. Cumalı.

ACIMASIZCA Nedir?

Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, acımasızcasına, zalimce, zalimcesine, zalimane.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ZALİM Nedir?

Acımasız ve haksız davranan, zulmeden: "Şehzadeyi hapseyledi zalim pederi / Bir kasra ki gözler göremez gökle yeri."- Y. K. Beyatlı.

ZALİMANE Nedir?

Acımasızca.

ZALİMCE Nedir?

Acımasızca: "Adamı boyu ile, jestleri ile zalimce karikatürize ediyor."- R. N. Güntekin.

A A A C C I I M S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Acımasızca,

8 Harfli Kelimeler

Acımasız,

6 Harfli Kelimeler

Acımsı, Acısız, Camsız, Isıcam,

5 Harfli Kelimeler

Acıca, Acıma, Camcı, Camız, Camsı, Cazcı, Sazcı, Sızma,

4 Harfli Kelimeler

Amca, Asım, Asma, Azca, Azma, Masa, Mazı, Sıma, Sızı,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ama, Asa, Ası, Aza, Azı, Cam, Caz, Cıs, Cız, Isı, Mas, Sac, Sam, Saz, Zam,

2 Harfli Kelimeler

Am, As, Az,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.