ACIBALIK (TDK)

Sazangillerden Avrupa'da ve ülkemiz göllerinde yaşayan, 8-
10 cm uzunluğunda bir balık, gördek (Rhodeus amarus).

Acıbalık kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi C , üçüncü harfi I , dördüncü harfi B , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı A sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

GÖRDEK Nedir?

Acı balık.

SAZAN Nedir?


1 . Sazangillerden, Avrupa, Asya ve Amerika'nın tatlı sularında yaşayan, sırt yüzgeci uzun, eti beğenilen kılçıklı bir balık (Cyprinus carpio).
2 . argo Kolay kandırılan, aldatılabilen kimse.

SAZANGİLLER Nedir?

Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A A B C I I K L Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Abacılık,

7 Harfli Kelimeler

Bacaklı, Bacılık,

6 Harfli Kelimeler

Ablacı, Acıklı, Acılık, Akılcı, Bakıcı, Cakalı, Ilıcak, Kalıcı, Lakacı,

5 Harfli Kelimeler

Abacı, Abalı, Ablak, Acılı, Akıcı, Alıcı, Bacak, Bakla, Balcı, Balık, Balkı, Bıcıl, Cıbıl, Ilıca, Kalbı, Kalcı,

4 Harfli Kelimeler

Abla, Akıl, Aklı, Alık, Baca, Bacı, Bakı, Bala, Caba, Caka, Cılk, Ilık, Kaba, Kala, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Acı, Aka, Akı, Ala, Bak, Bal, Cık, Kal, Kıl, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.