ACIÇİĞDEM (TDK)

Zambakgillerden 20-
30 cm. boyunda, şerit yapraklı ve açık renk çiçekli; tohumları romatizma sağaltımında kullanılan ağılı bir çiğdem türü, güzçiğdemi (Colchicum autumnale).

Acıçiğdem kelimesi baş harfi A son harfi M olan bir kelime. Başında A sonunda M olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi C , üçüncü harfi I , dördüncü harfi Ç , beşinci harfi İ , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi D , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi M . Başı A sonu M olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞILI Nedir?

İçinde ağı bulunan, zehirli.

BOYUN Nedir?


1 - Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi.
2 - Şişe, güğüm gibi kapların ya da vida, cıvata gibi araçların dar olan üst bölümü.
3 - Sorumluluk.
4 - Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

ÇİÇEKLİ Nedir?

Çiçeği veya çiçek resimleri olan: "Gölgelerinde koyunlar otlayan çiçekli badem ağaçlarının altından geçtiler."- Ö. Seyfettin.

ÇİĞDEM Nedir?

Zambakgillerden, türlü renklerde çiçek açan, çok yıllık, yumrulu bir kır bitkisi, mahmur çiçeği (Colchicum).

GÜZÇİĞDEMİ Nedir?

Acıçiğdem.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

ROMATİZMA Nedir?

Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı: "Dikkat ediniz, bu bir romatizma başlangıcıdır."- S. F. Abasıyanık.

SAĞALTIM Nedir?


1 . Sağaltma işi, tedavi.
2 . ruh bilimi Bir hastalığı yenecek etkenleri ve bu etkenlerin kullanılma yöntemlerini bularak hastanın sıkıntılarını giderme, iyi etme işi, terapi.

ŞERİT Nedir?


1 . Dar, uzun dokuma veya kumaş parçası: "Güzel bir şeritle künyemi göğsüme bağladım ve gittim."- F. R. Atay.
2 . Dar, uzun kıyı parçası: "Deniz şeridi. Kara şeridi."- .
3 . Herhangi bir maddenin dar, düz, ince ve uzun parçası.
4 . Bir kara yolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri: "Sol şerit geçişe ayrılmıştır."- .
5 . hayvan bilimi Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı, tenya, sığır tenyası, sığır şeridi, abdestbozan.

TOHUM Nedir?


1 . Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane.
2 . mecaz Soy sop, döl, nesil, sülale: "Tohumu kurudu."- .
3 . mecaz Ortaya bir sonuç çıkaran, bir sonucun oluşmasına sebep olan şey: "Ruhuna ve hafızasına serpilen bu tohumlar onda zamanla çiçeklerini açar ve meyvelerini verir."- A. Ş. Hisar.
4 . Spermatozoit.

YAPRAKLI Nedir?

Yaprağı olan: "Kış olmasına rağmen ağaçlar yemyeşil yapraklı ve çiçekliydi."- R. H. Karay.

ZAMBAK Nedir?

Zambakgillerden, 90-100 cm yüksekliğinde, güzel ve iri çiçekli, çok yıllık bir süs bitkisi (Lilium candidum): "Dostlardan, yemişlerden, Hıristaki Pasajının güllerinden, zambaklarından elaman!"- S. F. Abasıyanık.

ZAMBAKGİLLER Nedir?

Bir çeneklilerden, çiğdem, lale, soğan, pırasa, zambak vb. bitkileri içine alan bir familya.

A C D E I M Ç Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Ademci, Çiğdem,

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Çıdam, Çiğde, Dağcı, Daimı, Değim, Dimağ, İdame,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Açım, Adcı, Adem, Adım, Ağcı, Ağım, Cadı, Cami, Cedi, Cemi, Cıda, Cide, Cima, Çığa, Çıma, Daği, Daim, Edim, Eğiç, Eğim, İade, İcma, İçme, İdam, İdea, İğde, Mide,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Açı, Adi, Ağı, Cağ, Cam, Cem, Cim, Çağ, Çam, Çığ, Çiğ, Çim, Dağ, Dam, Dem, Eda, Edi, İde, İma, Maç, Mai, Meç,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ağ, Am, Ce, Çe, De, Em, İç, İğ, İm, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.