ABULLABUT (TDK)


1 . Kaba saba ve anlayışsız (kimse).
2 . Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse).

Abullabut kelimesi baş harfi A son harfi T olan bir kelime. Başında A sonunda T olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi B , üçüncü harfi U , dördüncü harfi L , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi B , sekizinci harfi U , dokuzuncu harfi T . Başı A sonu T olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANLAYIŞSIZ Nedir?


1 . Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi.
2 . Hoşgörüsüz.

BİÇİMSİZ Nedir?


1 . Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz.
2 . Kötü, hoş olmayan, yakışıksız: "Ancak ansızın kız karşısına çıkınca sözüne bir biçimsiz yerinden başlamış oldu."- M. Ş. Esendal.
3 . fizik Kendine özgü billurlaşmış bir biçimi olmayan (madde), amorf.
4 . zarf Yakışıksız olarak: "Küpeşteden bırakılan bir kalas gibi biçimsiz düştü."- S. F. Abasıyanık.

GİYİM Nedir?


1 . Giyme işi.
2 . Giyme biçimi: "Sonunda giyiminden garsonların başı olduğu anlaşılan biri yaklaştı."- Ç. Altan.
3 . Giysi.

GÖSTERME Nedir?


1 . Göstermek işi: ": "Akreditifi açtırmadan ithal edilecek malı karşılık olarak gösterme olanağı yok."- Ç. Altan.
2 . Teşhir, sergileme.

KABA Nedir?


1 . Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı: "Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı."- Ö. Seyfettin.
2 . Taneleri iri: "Kaba çakıl."- .
3 . Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse): "Kaba, hantal, şivesiz, bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar."- R. H. Karay.
4 . Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli: "Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum."- H. R. Gürpınar.
5 . isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.
6 . mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü: "Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı."- O. C. Kaygılı.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

ÖZEN Nedir?

Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam: "Yenisini onlar özenle bileğime geçirdiler."- H. Taner.

SABA Nedir?

Sabah yeli.

A A B B L L T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Abullabut,

6 Harfli Kelimeler

Balbal,

5 Harfli Kelimeler

Balat, Balta, Bulut, Butlu, Tabla,

4 Harfli Kelimeler

Abat, Abla, Baba, Bala, Buat, Bula, Buut, Lala, Lata, Taba, Tabl, Tabu, Tuba, Tulu, Utlu,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Ala, Alt, Ata, Aut, Bal, Bat, Bul, But, Lal, Tab, Tal, Tul, Ula, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, At, Bu, La, Ta, Tu, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.