ABRAMAK (TDK)


1 . Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek.
2 . Başarmak, bir işi becermek.

Abramak kelimesi baş harfi A son harfi K olan bir kelime. Başında A sonunda K olan kelimenin birinci harfi A , ikinci harfi B , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı A sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞARMAK Nedir?

Bir işi istenilen biçimde bitirmek, muvaffak olmak: "Yüzünde zor bir işi başarmış adamın sevinci vardı."- M. Ş. Esendal.

BECERMEK Nedir?


1 . Güç görünen bir iş veya duruma çözüm bulmak, üstesinden gelmek: "Her zamanki şakacılığı ve filozofça sözleri ile evin içindeki bu gergin havayı yatıştırmasını çok iyi becerirdi."- H. Taner.
2 . alay yollu Bir şeyi kullanılmaz duruma getirmek, bozmak, kirletmek: "Bayramlık elbiseni ilk giyişte becerdin."- .
3 . argo Irzına geçmek, kirletmek.
4 . argo Birini öldürmek.

FIRTINALI Nedir?


1 . Çok rüzgârlı: "Karlı, fırtınalı gecelerde bu serviler inilder, haykırır."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Çok tartışmalı, çekişmeli, gürültülü, karışık: "O kadar fırtınalı bir maziden sonra istikbalde söneceğinize inanmaktan uzağım."- Y. K. Beyatlı.

GEMİ Nedir?

Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine: "Yük gemisi. Savaş gemisi."- .

HAVA Nedir?


1 . Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı.
2 . Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü: "Hava biraz bozukçaydı, dışarıda serin bir yağmur çiseliyordu."- M. Ş. Esendal.
3 . Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu: "Havanın üşütecek kadar serinlemiş olmasına göre sabah yakın."- R. N. Güntekin.
4 . Gökyüzü: "Havada bir tek bulut yok."- .
5 . Çevreyi kuşatan boşluk: "Tozlar havada uçuşuyordu."- .
6 . Esinti: "Bugün hava olursa yelkenli kalkacak."- .
7 . Müzik parçalarında tür: "Kâğıthane havası tutturur, bahriye çiftetellisi çalardık."- S. F. Abasıyanık.
8 . Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi.
9 . sıfat, mecaz Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz): "Bu sözlerin sonu hava."- .
10 . mecaz Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik: "Buna rağmen öyle kibar ve asil havası vardır ki bu damga bile onu çirkinleştiremez, inadına daha bir uçarı, daha bir sevimli yapar."- H. Taner. 1
1 . mecaz Tarz, üslup: "Namık Kemal'e, Tevfik Fikret'e başarılı nazireler yazmıştır. Onların diliyle, onların sesiyle, onların havasıyla..."- Y. Z. Ortaç. 1
2 . mecaz Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans: "Bugünlük, bu masal havası içinde onunla beraber yaşamalıyız."- S. F. Abasıyanık. 1
3 . mecaz Çekicilik, albeni, alım, cazibe: "Kadın güzel değil ama havası var."- . 1
4 . mecaz Keyif, âlem: "Onu kendi havasına bıraksak çalışmaz."- .

USTALIKLA Nedir?


1 . Ustaca: "Bunların üzerinden ustalıkla atlayarak gemiye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kurnazca: "Onlar huylarını ya bilmez ya açığa vurmaz ya ustalıkla gizler ya sarahatle duyurmaz ve bizi aldatabilirler."- A. Ş. Hisar.

YÖNETME Nedir?

Yönetmek işi.

YÖNETMEK Nedir?


1 . Bir kurum veya kuruluşun yasalara, kurallara ve belli şartlara uygun biçimde işlemesini sağlamak, idare etmek, tedvir etmek.
2 . Birinin bir konudaki etkinliğine, çalışmasına yön vermek, birini yönlendirmek.
3 . sinema, tiyatro Program ve oyunların yapımını, gerçekleşmesini sağlamak: "Filmi yönetmek."- .

A A A B K M R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Abramak, Kabarma,

6 Harfli Kelimeler

Abrama, Akraba, Aramak, Bakara, Baraka, Kabara, Kamara, Karama, Makara, Maraba,

5 Harfli Kelimeler

Ambar, Araba, Araka, Arama, Bakam, Bakma, Barak, Barka, Karma, Marka, Rakam, Ramak,

4 Harfli Kelimeler

Abra, Akar, Akma, Arak, Arka, Arma, Bara, Bark, Kaba, Kama, Kara, Mark,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Aka, Ama, Ara, Ark, Bak, Bar, Kam, Kar, Rab, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Am, Ar, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.